Studiegids

nl en

Celbiologie practicum

Vak
2016-2017

Beschrijving

In de vorm van een Onderzoekspracticum analyseert de student het effect van overproductie van zowel een tumor-remmend als ook een tumor-inducerend gen op celdeling, celdood en cel communicatie.

Leerdoelen

Uitgaande van de eigen verkregen resultaten leert de student de meest recente literatuur op een kritische manier te analyseren. Zijn de effecten van tumor-suppressors of tumor-promotors altijd zo zwart-wit als vaak voorspeld wordt.

Literatuur

Het bestuderen van verschillende protocols en enkele wetenschappelijke publicaties is vereist; het volgende textbook wordt aanbevolen: The Biology of Cancer (2nd edition) Robert A. Weinberg (Garland Science)

Coordinator

Dhr. Dr. C.M.P. Backendorf

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Practicum, inclusief verslaglegging.

Toetsing

Praktische vaardigheden, actieve participatie, rapportage, Blackboard toets.
Puntenverdeling: verslag 60%, indrukcijfer 30%, toets 10%.
Eindcijfer moet voldoende zijn (6 en hoger) om te slagen. Eindcijfer tussen 4 en 6: herkansing via het schrijven van een essay over practicum onderwerp. Cijfer lager dan 4: niet gehaald.

Bijzonderheden

Het onderzoekspracticum wordt in kleine groepen (24 studenten) in meerdere sessies gegeven.

Ingangseisen

Adequate kennis van moleculaire genetica en celbiologie