Studiegids

nl en

Basiswiskunde

Vak
2016-2017

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Drs. F.J.A. Jacobs
Email: f.j.a.jacobs@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basiswiskunde heeft als doel alle studenten op een gelijkwaardig wiskundeniveau te brengen aan het begin van hun bachelor. In vier hoorcolleges van ieder 2 uur worden basisbegrippen uit de wiskunde behandeld, en hun toepasbaarheid in de biologie wordt geïllustreerd. Tijdens de aansluitende werkcolleges worden opdrachten gemaakt waarin met de begrippen geoefend wordt. Afhankelijk van de wiskunde-voorgeschiedenis van de student zullen er naast herhalingen van bekende methoden ook nieuwe wiskundige methoden worden behandeld en geoefend. De stof wordt getoetst met een tentamen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Tentamen over de behandelde stof: rekenvaardigheden, een aantal belangrijke functies (o.a. log en exp), eerste en tweedegraadsvergelijkingen, stelsel vergelijkingen, differentiëren; het toepassen van wiskundige technieken en begrippen in een biologische context.

Eindtermen:
Tentamen over de behandelde stof: rekenvaardigheden, een aantal belangrijke functies (o.a. log en exp), eerste en tweedegraadsvergelijkingen, stelsel vergelijkingen, differentiëren.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Powerpoints en opdrachten.

Literatuur

Het boek Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 978-90-430-1673-5 geeft een overzicht van de VWO-wiskundestof. Het boek is niet verplicht, maar wordt aangeraden als naslagwerk en voor extra oefenstof.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard