Studiegids

nl en

BA Thesis Engelse taal en cultuur

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Het BA werkstuk wordt in principe geschreven in het laatste semester van de studie. Voor voltijdstudenten betekent dit dat zij reeds ca. 150 EC hebben behaald (of op korte termijn behalen), deeltijdstudenten hebben dan ca. 160 EC behaald. Daarnaast is het volgen van het scriptieseminar een vereiste.

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend. Indien gewenst kan de student een evaluatiegesprek aanvragen bij de eerste lezer.

De omvang bedraagt 10 ECTS (ca. 7500 tot 10000 woorden).

Voor tips en een uitgebreidere beschrijving van de procedure, zie de website. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden.

Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • scriptieaanvraagformulier bij de examencommissie is ingeleverd vóór 1 maart.

  • defnitieve versie van de scriptie wordt uiterlijk 1 juni ingeleverd bij beide begeleiders;

  • het eindcijfer moet uiterlijk 15 augustus worden ingeleverd bij de onderwijsadministratie.

  • indien een student een eindgesprek wenst (dit is niet verplicht) vindt het gesprek vindt plaats voor 31 augustus.

Voldoe je aan deze eisen, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven (als bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar.
N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar en wel de vrijdag voorafgaand aan de studieweek in oktober.

De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens je laatste semester (doorgaans het 2e semester, bij uitzondering in het 1e semester) plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden en maximaal 5 maanden (NB: tijdens het kerstreces en in juli en augustus vindt geen begeleiding plaats, deze maanden tellen dan ook niet mee).

Wanneer een student na 5 maanden niet klaar is neemt de examencommissie contact op om vervolgafspraken te maken. In het uiterste geval betekent dit dat de student een nieuw verzoek zal moeten indienen en een nieuwe begeleider krijgt.

Voor afstuderen aan het eind van het academisch jaar geldt dat tevens vóór 1 juli de volgende documenten dienen te worden ingeleverd bij de onderwijsadministratie:

  • a. kopie propedeusediploma

  • b. een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen bij de onderwijsadministratie of via de website).

  • c. daarnaast moet een digitaal archiefexemplaar van de scriptie worden geupload, zie de website (dit kan tot uiterlijk 15 augustus worden gedaan!)

Studeer je af in januari, dan dienen alle documenten (met uitzondering van een digitale versie van je scriptie) vóór 1 december te zijn ingeleverd. Studeer je in een andere maand af, zorg er dan voor dat alles één maand van tevoren is ingeleverd.

Ontbreken er nog cijfers of heb je herkansingen? Geef dit dan aan op het afstudeerformulier!

Leerdoelen

In overleg met begeleider vast te stellen.

Rooster

Individuele afspraken met begeleider.

Onderwijsvorm

Zelfstandig onderzoek.

Toetsing

Essay (100%) en op aanvraag van student een evaluatiegesprek.

Blackboard

Het scriptieseminar wordt ondersteund door Blackboard.

Literatuur

In overleg met begeleider.

Aanmelden

Het scriptieaanvraagformulier is beschikbaar bij de onderwijsadministratie of via de website.

Contact

Onderwijsadministratie Van Eyckhof, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: hum-osz-eyckhof@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.
Examencommissie: Examencommissie Duitse en Engelse taal en cultuur.