Studiegids

nl en

Philology 4: Higlights of Medieval English Literature

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 1 en 2, of soortgelijke cursussen.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 1 en Philology 2. Je leest, bestudeert en bespreekt een aantal literaire teksten uit de Engelse Middeleeuwen, zoals de Beowulf, The Battle of Maldon, The Dream of the Rood, Layamon’s Brut, Sir Orfeo en Thomas Malory’s Le Morte Darthur. De vroegste teksten worden gelezen in vertaling, de wat jongere teksten met behulp van een glossary, allen in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijg je een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de middeleeuwse Engelse cultuur die nog niet eerder, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest.

Leerdoelen

  • Bekwaamheid in het interpreteren van representatieve teksten van de diverse middeleeuwse literaire genres tegen hun cultureel-historische achtergrond.

  • Bedrevenheid in mondelinge discussie van Oudengelse en Middelengelse teksten.

  • Ervaring met het lezen van elementaire secundaire bronnen.

Succesvolle voltooiing van de cursus stelt de student in staat een derdejaars cursus te volgen op het gebied van Oud- of Middelengels.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcolleges

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

  • tijd voor het voorbereiden van de wekelijkse colleges: 80 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 34 uur

Toetsing

  • Een schrijftelijk “mid-term” tentamen van 2 uur over de stof van Block III; 50% van het eindcijfer.

  • Een schrijftelijk “end-of-term” tentamen van 2 uur over de stof van Block IV; 50% van het eindcijfer.

Als het gemiddelde eindcjifer 5.49 of lager is, dan zal één of beide van de tentamens moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890 – c. 1400: An Anthology, Third Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

  • Reader

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf week 1 goed voorbereid te zijn voor het college. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).