Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten moeten Language Acquisition 2: From Scratch to Print (academisch schrijven) en Language Acquisition 3 succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bereidt je voor op het schrijven van een onderzoeksverslag op het gebied van de taalbeheersing. Dit verslag kan als basis of inspiratie dienen voor een BA-werkstuk. Aan het begin van de cursus kies je een onderzoeksonderwerp waarover je gedurende de cursus in een kleine groep en onder begeleiding van een docent een onderzoeksrapport schrijft. In principe mag je zelf het onderwerp kiezen, maar het kan zijn dat je gevraagd wordt een ander onderwerp te kiezen als groepen vol zijn. Het onderwerp is afhankelijk van de werkgroep waar je je voor inschrijft.
In de eerste helft van de cursus komt tijdens de hoorcolleges het schrijfproces zelf aan bod. We behandelen onderwerpen als onderzoeksvragen, onderzoeksvariabelen, theoretische inbedding, visuele dataweergave in tabellen en grafieken, en natuurlijk de verschillende onderdelen van een onderzoeksrapport (Inleiding, Methodologie, Resultaten en Conclusion/Discussie). Daarnaast krijg je in de werkgroepen een inleiding tot het vakgebied dat je hebt gekozen voor je onderzoek. Er zijn wekelijkse huiswerkopdrachten waarin je de theorie in de praktijk brengt.

In de tweede helft van de cursus verzamel en orden je onder begeleiding van de docent gegevens over hoe taal gebruikt wordt. Mogelijke bronnen daarvoor zijn: tijdschriften, kranten, Computer Mediated Communication (SMS, Facebook, etc.), literatuur, televisie, radio, Youtube, poëziebundels en bijvoorbeeld reclamefolders. Taal in de openbare ruimte kan bijvoorbeeld onderzoeksonderwerp zijn: de taal op uithangborden, de taal van ambtenaren, de taal van mensen die kletsen in een bushokje en bijvoorbeeld de taal in winkels. De taal die voortkomt uit taalverwerving is een ander onderwerp en een klaslokaal is daarom ook een mogelijke plek om data te verzamelen. Over deze gegevens schrijf je vervolgens, met je docent als ervaringsdeskundige en je medestudenten als kritische lezers en toehoorders een onderzoeksrapport in de tweede helft van de cursus. Elke week kom je met je groepje en je docent kort bijeen om je vorderingen te bespreken. In de laatste week van de cursus lever je het onderzoeksverslag in, dat vervolgens door je docent becommentariëerd en beoordeeld wordt.

Leerdoelen

  • Data over taalgebruik leren verzamelen

  • Een academisch onderzoeksverslag leren schrijven

  • Verbetering van je academische schrijfvaardigheid

  • Voorbereiding op het schrijven van het BA-werkstuk

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

  • 1 hoorcollege van 45 minuten per week tot aan de studieweek (de avondgroep volgt deze hoorcolleges via online weblectures).

  • Eén werkcollege van 45 minuten.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

  • Volgen van college: 20 uur.

  • Voorbereiding van colleges: 30 uur.

  • Data verzamelen en verwerken: 40 uur.

  • Verslag schrijven: 50 uur.

Toetsing

Onderzoeksverslag: 100%. Je krijgt een individueel cijfer voor dat deel van het verslag dat je zelf geschreven hebt (60%) en een groepscijfer (40%). Geen van beide onderdelen mag lager dan 6.0 zijn voor een voldoende eindcijfer). Nota bene: je mag alleen aan het onderzoeksverslag beginnen als je de werkcolleges in de eerste helft van de cursus hebt bijgewoond en alle huiswerkopdrachten op Blackboard via “Assignment” hebt ingeleverd.
Indien het essay met een onvoldoende wordt beoordeeld, dan moet het onvoldoende onderdeel of de onvoldoende onderdelen herschreven worden.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie, mededelingen en studiematerialen).

Literatuur

Bitchener, J. (2010) Writing an applied linguistics thesis or dissertation : A Guide to presenting empirical research. London: Palgrave Macmillan

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

De volgende onderwerpen worden aangeboden:

2 groepen Stylistics (Dorst en vacature)
2 groepen Sociolinguistics (Smakman)
1 groep Second Language Acquisition (vacature)
1 groep Genre Analysis (vacature)