Studiegids

nl en

Language Acquisition 2: From Scratch to Print

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dankzij zijn of haar universitaire opleiding kan iedere academicus, dus ook een afgestudeerd anglist, een onderwerp grondig uitzoeken: een onderzoeksonderwerp afbakenen, een probleemstelling formuleren, relevante literatuur vinden en verwerken. Daar gaat de samenleving vanuit. In principe moet ook elke academicus mondeling en schriftelijk verslag kunnen doen van de bevindingen. In principe, want wat volgens werkgevers afgestudeerden van een taal- en cultuurstudie bijzonder maakt, is hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. Misschien is dit omdat taal- en cultuurstudenten hier tijdens hun studie meer ervaring in hebben opgedaan. In ieder geval is een goede taalbeheersing blijkbaar niet vanzelfsprekend. Als afgestudeerde van de BA of MA Engels heb je een extra voordeel: dankzij de schriftelijke en/of mondelinge presentatievaardigheden die je in de taalvaardigheidscursussen in je studie hebt verworven en later in andere cursussen verder hebt geoefend, kun je je correct en vlot uitdrukken in de internationale taal van de wetenschap, handel en cultuur: het Engels.

Language Acquisition 2: From Scratch to Print is een inleidende cursus schrijfvaardigheid die tot doel heeft je vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele geschreven teksten in het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende alinea’s, titels, inleidingen en conclusies, het werken met naslagwerken en het weergeven van bronnen. Je bereidt thuis korte schrijfopdrachten voor, die in de werkgroepen worden besproken. In de tweede helft van de cursus kom je met drie medestudenten elke week bij je docent langs om je voortgang te bespreken bij het schrijven van een essay van ongeveer 1000 woorden. Dit essay wordt aan het eind van de cursus ingeleverd, en door de docent van commentaar voorzien en beoordeeld.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kun je een academisch essay van 1000 woorden schrijven in grammaticaal en stilistisch correct Engels.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

  • 1 hoorcollege van 45 minuten per week tot aan de studieweek (de avondgroep volgt deze hoorcolleges via online weblectures).

  • Eén werkcollege van 90 minuten.

  • Thuis voorbereiden van grammatica-, stijl- en schrijfoefeningen.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

  • Volgen van college: 26 uur.

  • Voorbereiding van college: 74 uur.

  • Zelfstudie, inclusief voorbereiding van het essay: 38 uur.

  • Studiebegeleiding/inzage essay: 2 uur.

Toetsing

Essay van 1000 woorden (100%). Om voor de cursus te slagen, moet je voor het essay het cijfer 6.0 behalen. Een als onvoldoende beoordeeld essay kan worden herkanst.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie, mededelingen en studiematerialen).

Literatuur

  • From scratch to print: Texts and assignments for Language Acquisition 2: Reader, verkrijgbaar via Blackboard.

  • Longman dictionary of contemporary English. For advanced learners (2014). Harlow, Essex: Pearson Longman.

  • Van Loon, J. , A., Schmidt, N., & Haines, K. (2016). Academic writing in English: A process-based approach. Bussum: Coutinho

Aanmelden

Aanmelding via studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof