Studiegids

nl en

Philology 5: Old English Literature and Culture

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 2, of gelijksoortige cursus.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 2. Je leest, vertaalt, bestudeert en bespreekt een aantal literaire en non-literaire teksten in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijg je een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet eerder, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Tot de onderwerpen die besproken worden horen vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, de materiële cultuur (archeologie en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Leerdoelen

Het verwerven van:

 • grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland.

 • vertrouwdheid met de diverse genres en interpretatiemethoden.

 • vaardigheid om Oudengels op een gevorderd niveau te vertalen.
  Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust om een B.A.-werkstuk te schrijven en een cursus Oudengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege.

Studielast

10 EC = 280 hours.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 140 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 54 uur

 • tijd voor schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 60 uur

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (70% van eindcijfer), bestaande uit drie onderdelen:

A) Een ongeziene vertaling (21%)
B) Vragen over culturele en historische achtergrond (21%)
C) Vragen over literatuur (28%)

Daarnaast: een schriftelijk werkstuk van 1500 woorden (15% van eindcijfer) en twee ‘blended learning’ opdrachten (10%+5% van eindcijfer)

Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is. Het werkstuk en de ‘blended learning’ opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt o.a. gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

 • Baker, Peter (2012). Introduction to Old English. 3rd edn. Wiley-Blackwell.

 • Treharne, Elaine (2009). Old and Middle English c.890–c.1400: An Anthology. 3rd edn. Blackwell.

 • Godden, Malcolm & Lapidge, Michael (2013). The Cambridge Companion to Old English Literature. 2nd edn. Cambridge University Press.

 • Campbell, James (1991). The Anglo-Saxons. Penguin.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof