Studiegids

nl en

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-65) beleefde de Verenigde Staten een periode van grote economische en industriële expansie. Miljoenen immigranten uit Europa en Azië kwamen naar de VS, gelokt door de Amerikaanse droom van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht rang of stand. Vervuld van dezelfde droom trokken tegelijkertijd massa’s jonge mensen van het platteland naar steden als Chicago, dat in luttele decennia uitgroeide van gehucht tot metropool. De economische welvaart had echter haar schaduwzijde; het was geen gouden eeuw maar, in de woorden van Mark Twain, een “Gilded Age”: de politiek werd gekenmerkt door corruptie en schandalen en voor velen maakte de Amerikaanse droom plaats voor de harde realiteit van fabrieken en sloppenwijken. De slavernij was weliswaar afgeschaft, maar de invoering van Jim Crow laws beroofde de vrijgekomen zwarte bevolking in het zuiden van haar politieke en burgerrechten. Al deze thema’s komen aan de orde in de literaire werken die we lezen in deze cursus.
De opkomst van de consumptiemaatschappij en massacultuur, ook een belangrijk thema in de literatuur van deze periode, veranderde de literaire smaak en ambities. Vooral de regionale literatuur, nostalgische verhalen over het landelijke New England of de plantages in het “oude” Zuiden, genoot grote populariteit. Tegelijkertijd was er ook, in navolging van de literaire ontwikkelingen in Europa, behoefte aan realistische romans over het alledaagse leven in 19e-eeuwse industriële samenleving. Waarom waren deze genres zo populair? Welke culturele functie hadden zij in een tijd van radicale verandering? In deze cursus zullen we, naast gedichten en een roman over de Amerikaanse Burgeroorlog, een aantal klassieke Amerikaanse realistische en naturalistische romans lezen, maar ook werken van vrouwelijke en zwarte schrijvers die de waarden en conventies van de dominante literaire cultuur ter discussie stellen.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student:

 • overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1865-1917, met nadruk op de opkomst van het realisme en naturalisme en overgang naar het modernisme

 • inzicht in de wijze waarop de literatuur (vaak kritisch) reflecteert op (cultuur)historische ontwikkelingen en debatten in de tweede helft van de 19e eeuw (over slavernij, de Burgeroorlog, de Reconstruction Era en rassenscheiding; gender en seksualiteit)

 • kritische en tekst-analytische vaardigheden, zoals herkenning van en inzicht in genres, stijlmiddelen en vertelstrategieën

 • onderzoeksvaardigheden verder ontwikkeld en kan deze toepassen.

 • Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels (verder) ontwikkeld

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 36 uur

Toetsing

 • Essay van 2000 woorden

 • Schriftelijk afsluitend tentamen met gesloten vragen (10%) en essay vragen (90%)

De resultaten van de twee deeltoetsen worden gemiddeld.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Norton Anthology of American Literature, 8th ed. vol. C. (voor o.a.Civil War gedichten, Huck Finn, “The Yellow Wallpaper,” en andere teksten)

 • Crane, Stephen. The Red Badge of Courage (Penguin)

 • Wharton, Edith. The House of Mirth (Penguin)

 • London, Jack. The Call of the Wild, White Fang, and other stories (Penguin or other edition)

 • Edgar Rice Burroughs, Tarzan of the Apes (PenguinI ISBN-10: 0140184643

 • Henry James, The Turn of the Screw and In the Cage (Modern Library, ISBN-10: 0375757406; we’ll read only In the Cage)
  NB: Aanschaf van deze boeken en edities is verplicht en men dient de opgegeven tekst mee naar college te brengen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Deze cursus is de tweede van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur (Lit3a, Lit4a en Lit5a), die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden. De cursus is tevens een keuzecursus in de minor Amerikanistiek.