Studiegids

nl en

Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

Deze cursus geeft studenten de kans zeven van de meest indrukwekkende en fascinerende romans uit de Engelse literatuur te bestuderen. In negentiende-eeuws Groot-Brittannië was de roman een van, zo niet, de meeste vitale en populaire vorm van literatuur. Aan bod zullen komen: een sociale komedie met een romantisch randje van Jane Austen; twee sensationele Gothic klassiekers van Mary Shelley en Robert Louis Stevenson; de grootste romantische roman allertijden, Wuthering Heights; Bleak House van Charles Dickens, een mystery-roman over het leven in de stad, geheimen en schuld (en tevens een grondlegger van de hedendaagse detective roman); George Eliots adembenemende Middlemarch; en een klassieker uit de beginperiode van de science fiction, het briljante The Time Machine van H.G. Wells. Al deze romans bevinden zich in de bijzondere ruimte tussen de hoogstaande literatuur en de populaire en volkscultuur. In deze cursus zullen we ons bezighouden met vragen omtrent individuele identiteit, de sociale mogelijkheden voor vrouwen, vriendschap, familie, liefde en verlangen, de dood, wetenschap, goed en kwaad, de verhouding tussen arm en rijk, de stad, en “de zin van het leven”.

Leerdoelen

 • Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip en de analyse van teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd.

 • Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay.

Rooster

ZIe Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 36

Toetsing

 • Essay(s) (50%):
  Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).
  De deadline voor beide essays is een week na de laatste les

 • Schriftelijk tentamen (50%)

Studenten moeten onvoldoende of onvolledige onderdelen herkansen.
Het eindcijfer voor de cursus is het gemiddelde van de drie (of twee) boven genoemde toetsonderdelen afgerond naar het dichtstbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5.5 (ook 5,49) is onvoldoende. Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen toetsonderdelen met een cijfer lager dan 5,5 worden herkanst. Het herkansingscijfer vervangt her originele cijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het / de betreffende examen(s).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie tussen staf en studenten

 • beschikbaar stellen van achtergrondmateriaal

Literatuur

 • Austen, Jane. (1813) Persuasion (Penguin Classics) (ed. Gillian Beer).

 • Shelley, Mary. (1818) Frankenstein (Penguin Classics) (ed. Maurice Hindle).

 • Brontë, Emily. (1847) Wuthering Heights (Oxford World Classics) (ed. Helen Small).

 • Dickens, Charles. (1852-53) Bleak House (Penguin Classics) (ed. Nicola Bradbury).

 • Eliot, George. (1871-72) Middlemarch (Oxford World’s Classics) (ed. David Carroll).

 • Stevenson, Robert Louis. (1886) The Strange Case of Doctor Jekyll and Mister Hyde (Oxford World’s Classics) (ed. Roger Luckhurst).

 • Wells, H. G. (1895) The Time Machine (Penguin Classics) (ed. Patrick Parrinder, with an introduction by Marina Warner).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is: Jane Austen, Persuasion.
WEEK ONE: Jane Austen, Persuasion; WEEK TWO: Mary Shelley, Frankenstein; WEEKS THREE AND FOUR: Emily Brontë, Wuthering Heights; WEEKS FIVE, SIX, AND SEVEN [with reading week in between]: Charles Dickens, Bleak House; WEEKS EIGHT, NINE AND TEN: George Eliot, Middlemarch; WEEK ELEVEN: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; WEEK TWELVE: H. G. Wells, The Time Machine