Studiegids

nl en

Philology 3: History of the English Language

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursussen Filologie 1 (Inleiding Middelengels/Chaucer) en Filologie 2 (Inleiding Oudengelse Taal en Cultuur) of equivalent daarvan.

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op de inleidingen Middel- en Oudengels uit het eerste jaar, maar geeft nu, aan de hand van te bestuderen teksten, een samenhangend overzicht van de belangrijkste taalkundige ontwikkelingen die het Engels heeft doorgemaakt vanaf de vroegste tijd tot aan vandaag. Enkele hoofdpunten: Oudengels in de bredere context van het Indo-Europees, de indrukwekkende Middelengelse dialectvariatie, het effect van de invoering van de drukpers, de gevolgen van de Renaissance op de ontwikkeling van het Engels, het ontstaan van het standaard-Engels en van varianten van het Engels buiten Engeland, waaronder het Amerikaans. Taalverandering en taalvariëteit hangen van veel factoren af. Je maakt daarom ook kennis met diverse benaderingen van de Engelse taalgeschiedenis, zoals historische sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek en normatieve taalkunde. Tijdens de cursus leer je bovendien werken met enkele belangrijke elektronische hulpmiddelen die het onderzoek naar de geschiedenis van het Engels vergemakkelijken, zoals historische tekstcorpora, het Oxford English Dictionary en natuurlijk benutten we het Internet. De cursus bouwt ook voort op kennis en vaardigheden die je in de taalkundecursussen van het eerste jaar hebt opgedaan. Blackboard wordt elke week intensief gebruikt.

Leerdoelen

  • Aan het einde van de cursus hebben studenten een goed overzicht van de eigenschappen van de belangrijkste stadia van het Oud-, Middel-,Vroeg- en Laat-Modern Engels, en van Engels wereldwijd.

  • Studenten hebben inzicht in een aantal gangbare onderzoeksmethoden binnen het vakgebied.

  • Studenten zijn vaardig in het gebruiken van diverse belangrijke hulpmiddelen bij het bestuderen van de geschiedenis van het Engels, zoals gedigitaliseerde woordenboeken, elektronische databases, en het Internet.
    Na voltooiing van de cursus zijn studenten goed toegerust voor het volgen van de verdere onderdelen van het filologiecurriculum.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

  • wekelijks hoorcollege

  • wekelijkse werkgroep

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur, als volgt onderverdeeld:

  • uren die aan het volgen van de colleges worden besteed: 26 uur.

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges en uitvoeren van opdrachten (inclusief lezen/onderzoek): 99 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 15

Toetsing

Een tussentijdse opdracht (25%) en een afsluitend schriftelijk tentamen (75%).

Wanneer het eindcijfer 5,0 of minder is moeten alle onvoldoende onderdelen herkanst worden. Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamen. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

David Crystal (2004). The Stories of English. Woodstock and New York: The Overlook Press.
David Crystal (2010). Evolving English. London: British Library.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

De cursusboeken gebruiken we al vanaf week 1. Let op dat het bestellen van boeken die uit het buitenland moeten komen, vaak langer kan duren dan verwacht.