Studiegids

nl en

Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus vormt een inleiding tot de rijkste periode die de Engelse letterkunde heeft gekend, een periode die bovendien aan de wortel staat van de moderne tijd, en daarmee ook cultureel-historisch belangwekkend is. De studenten zullen kennismaken met een breed scala van toneelteksten, poëzie en proza. We zullen zowel aandacht besteed aan vormkenmerken en taalgebruik van deze teksten als aan de culturele, politieke en historische contexten waar zij door werden gevormd, en die zij op hun beurt ook zelf beïnvloedden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten basiskennis verworven van de Engelse letterkunde uit de vroegmoderne tijd. Ze zijn in staat om vorm en taalgebruik van de literaire teksten uit deze periode te analyseren, en kunnen de teksten plaatsen in hun culturele context. Ook hebben zij hun academische schrijfvaardigheid verder ontwikkeld.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

Colleges: 39 Leeswerk: 65
Schrijven werkstuk: 20
Voorbereiden tentamen: 16

Toetsing

Essay van 1200 woorden (30%), schriftelijk tentamen (70%).
Het essay moet met minimaal een voldoende (6.0) worden afgerond.
Voor het schriftelijk tentamen moet minimaal een 5.0 worden behaald.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Norton Anthology of English Literature, 9th edition, vol. 1 or vols. B and C.
William Shakespeare, The Tempest (Oxford edition, ed. Stephen Orgel).
William Shakespeare, Othello (Oxford edition, ed. Michael Neill).
Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. THIRD EDITION (Routledge 2013)

Aanmelden

Aanmelding via studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof