Studiegids

nl en

Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus richt zich op de eerste eeuwen van de Engelse taal en cultuur, de periode van het Oudengels en Angelsaksisch Engeland (c.450–c.1100), waarvan een verrassend rijke literatuur is overgeleverd. Je krijgt een inleiding in de Oudengelse taal en vaardigheid in het vertalen van korte teksten in proza en poëzie. Daarnaast bestuderen we een gevarieerde selectie Angelsaksische literatuur, deels in het Oudengels en deels in vertaling, zoals de Anglo-Saxon Chronicle, een heiligenleven van Ælfric, en de Beowulf. Door deze teksten in een cultuurhistorische context te plaatsten komen ook thema’s als de Vikingen, het scheepsgraf van Sutton Hoo, manuscripten en het dagelijks leven aan bod.

Omdat het Oudengels een voorouder is van het Engels van nu, geeft kennis van Oudengelse klanken, vormen en zinsbouw inzicht in een groot aantal eigenaardigheden van het hedendaagse Engels, waaronder de ‘onregelmatige’ meervouden van foot (feet) en goose (geese). Mede daarom sluit deze cursus goed aan bij verschillende Taalkunde- cursussen die gegeven worden binnen de opleiding Engels, zoals Linguistics 1 (fonetiek), Linguistics 2 (syntaxis) en Linguistics 4 (phonology). Daarnaast heeft deze cursus ook raakvlakken met verscheidene Literatuurcursussen. Niet alleen omdat je tijdens deze cursus kritisch en precies naar literaire teksten leert kijken, maar ook omdat verscheidene latere auteurs, waaronder W.H. Auden en J.R.R. Tolkien, maar ook J.K. Rowling, zich lieten beïnvloeden door de Oudengelse taal en literatuur.

Leerdoelen

Het verwerven van:

  • inzicht in en begrip van Oudengelse grammatica;

  • vaardigheid in het analyseren en vertalen van Oudengelse teksten;

  • inzicht in de Angelsaksische literatuur en cultuurgeschiedenis.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Een uur hoorcollege, twee uur werkcollege.

Studielast

280 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 39 uur.

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 158 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 75

  • tijd voor tentamen: 4

  • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 4 uur.

Toetsing

Een afsluitend schriftelijk tentamen, bestaande uit twee onderdelen:

A) Een ongeziene vertaling en vragen over grammatica (30%)
B) Vragen over literatuur, cultuur en geschiedenis (40%)

Daarnaast: twee grammaticale toetsen tijdens het semester (elk 10 ) en een korte schrijfopdracht over literatuur (10)

N.B. De grammaticale toetsen en het literatuur essay tellen alleen mee indien het tentamencijfer kan worden opgehoogd met het gemiddelde van deze drie onderdelen tezamen. Is dit niet het geval, dan telt alleen het tentamen, waarbij elk onderdeel meetelt voor 50%.

Indien het eindcijfer 5 of minder is, mogen studenten het tentamen één keer herkansen. In dit geval telt de herkansing voor 100% van het eindcijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Deze Blackboard site wordt ook gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens.

Literatuur

  • Baker, Peter (2012). Introduction to Old English. 3rd edn. Wiley-Blackwell.

  • Treharne, Elaine (2009). Old and Middle English c.890–c.1400: An Anthology. 3rd edn. Blackwell.

Aanmelden

Aanmelding via studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf les 1 voorbereid te zijn. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).