Studiegids

nl en

Linguistics 1: The Phonetics of English

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding in de fonetiek (uitspraakleer) van het modern Engels. De studenten leren hoe spraakklanken gemaakt worden, hoe ze beschreven en geclassificeerd kunnen worden, hoe ze gecombineerd kunnen worden en welke invloed ze op elkaar uitoefenen. Ook leren ze fonemisch te transcriberen.

Leerdoelen

Studenten verwerven:

  • het begrippenapparaat dat gehanteerd wordt in de fonetiek;

  • de beschrijving van Engelse spraakklanken, zowel op zichzelf als gecombineerd;

  • symbolen benodigd voor fonemische transcriptie

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week

Studielast

  • tijd die aan het volgen van college worden besteed: 39 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 39 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/in-term toetsen: 54 uur

  • tentamen/quizzes: 4 uur

  • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 4 uur.

Toetsing

Drie in-term toetsen (30%), schriftelijk tentamen (70%); is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Indien het eindcijfer 5 of minder is, mogen studenten het tentamen één keer herkansen. In dit geval telt de herkansing voor 100% van het eindcijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Beverley Collins & Inger Mees (1999), The phonetics of English and Dutch, Leiden: Brill.
Beverley Collins & Inger Mees (1998), Working with the phonetics of English and Dutch, Leiden: Brill. (Bij deze boeken behoren 3 CDs, -, die beschikbaar zijn via Reader Online.)
David Crystal (1995), The Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition 2003
Syllabus

Aanbevolen:
John Wells (1990), Longman pronouncing dictionary, Harlow: Longman.

Aanmelden

Aanmelding via studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof