Studiegids

nl en

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Na de verovering van Engeland door de Normandiërs in 1066 kwamen de Engelse taal en de Engelse literatuur weer tot volle wasdom in de werken van Geoffrey Chaucer en zijn tijdgenoten in de tweede helft van de 14e eeuw. Deze cursus concentreert zich op Chaucers Canterbury Tales: we lezen een aantal van de Tales en “vertalen” delen daarvan in de werkgroepen, waarvoor ook elementaire Middelengelse grammatica bestudeerd wordt. Voor een goed begrip van deze (relatief) oude teksten zal in de colleges worden ingegaan op enkele aspecten van de Middeleeuwse cultuur: maatschappelijke structuur, kerk, geloof en clerici, opvattingen over de natuur, liefde, huwelijk, voedsel en kleding, leven en dood, en vooral ook het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid.

Leerdoelen

Verwerven van:
1. Lees- en vertaalvaardigheden van 14e-eeuws Engels
2. Kennis en toepassing van elementaire Middelengelse grammatica
3. Inzicht in de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 74

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 36

  • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 4 uur.

Toetsing

Schriftelijk mid-term tentamen (30%); schriftelijk eindtentamen (70%) allebei met vertalingen en open (invul)vragen.

Indien het eindcijfer 5 of minder is, mogen studenten het tentamen één keer herkansen. In dit geval telt de herkansing voor 100% van het eindcijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus, zoals de wekelijkse syllabus (vanaf week 1, in de ‘Course Documents’) en leeropdrachten.

Literatuur

  • Benson, Larry D. ed. (2008). The Riverside Chaucer, Oxford University Press paperback.

  • Horobin, Simon (2013). Chaucer’s Language, Palgrave Macmillan.

  • Reader met achtergrondmateriaal te bestellen via Reader Online.

Aanmelden

Aanmelding via studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Studenten moeten vanaf les 1 voorbereid zijn. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk) en in de Reader. Vanaf week 2 is de wekelijks syllabus uitsluitend op Blackboard beschikbaar.