Studiegids

nl en

Changemakers in Leiden

Vak
2015-2016

Inschrijven voor dit vak kan tot 27 januari 2016, via de link bij ‘registratie’.

Beschrijving

Wil je iets doen in en voor de stad Leiden? In deze Honours Class leer je eerst wat ‘democratie’ betekent, welke democratische waarden er zijn en hoe burgerinitiatieven een rol spelen bij vernieuwing in de democratie. Na de drie inleidende colleges en een kennismaking met het Stadslab Leiden ga je zelf aan de slag in de stad. Je kiest, of bedenkt zélf, een maatschappelijk vraagstuk, bedenkt welke bijdrage je hieraan kunt leveren en dan voer je dit project in een klein team uit.

Alle teams presenteren hun plan van aanpak in een Dragons Den aan de burgemeester of een wethouder van de gemeente Leiden, aan prof.dr. Job Cohen (Thorbecke-hoogleraar) en de mensen van het Stadslab. Zij geven feedback op de plannen, en ook tijdens de uitvoering krijg je natuurlijk begeleiding. Aan het einde schrijf je een verslag over je ervaringen en wissel je die onderling uit op een slotbijeenkomst.

Afgelopen jaar hebben studenten in deze honours class zeer verschillende maatschappelijke vraagstukken onder de loep genomen: er is onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van bewoners over Groene Daken; naar de opzet van een wijkvereniging in de Merenwijk; naar hoe studenten te betrekken zijn bij bekende Leidse feesten voor ‘burgers’ en vice versa; naar wat expats vinden van hun nieuwe leefomgeving; naar burgerparticipatie bij een project over ruimtelijke ordening in de regio; en naar manieren waarop de Haarlemmerstraat aantrekkelijker te maken is voor winkeliers, bewoners en bezoekers.

Over het project in de Merenwijk kun je hier een leuk filmpje bekijken: https://youtu.be/P_J3-c7WVAA .

Programma

 • Bijeenkomst 1: Stadslab Leiden & Prof. Job Cohen, bijzonder hoogleraar Thorbecke-leerstoel en oud-burgemeester van Amsterdam
  Vrijdag 5 februari 2016, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Introducerend college over gemeentelijke democratie: Wat is de rol van het lokaal bestuur in de stad? Hoe werkt de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en andere relevante actoren (onderwijs, cultuur, welzijn) in omgaan met maatschappelijke vraagstukken in en rond de stad? Dit college is tevens een kennismaking met Stadslab over ‘Democratisch innoveren’, waarbij duidelijk wordt aan welk soort onderzoeksvragen er gedacht kan worden. De verschillende projecten en maatschappelijke vraagstukken worden geïntroduceerd. Ook zal tijdens deze bijeenkomst de opzet van het vak worden uitgelegd.

 • Bijeenkomst 2: Dr. Geerten Boogaard, docent staats- en bestuursrecht
  Vrijdag 12 februari 2016, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Theoretisch college op het grensvlak van politicologie en staatsrecht over democratische waarden. Hoe kan je bestuurlijke vernieuwing beoordeling? Voor welk probleem is wat de oplossing en wat is zijn eigenlijk verbeteringen? Als uitgangspunt wordt genomen het kader van Graham Smith. Hij beoordeelt initiatieven op de volgende kwaliteiten.
  Tijdens dit college maken de studenten hun keuze voor een bepaald onderzoeksproject.
  Voorbereiding: Smith, G., Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation, Cambridge University Press 2009, p. 8-29.

 • Bijeenkomst 3: Marije van den Berg
  Vrijdag 19 februari 2016, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Tijdens deze bijeenkomst word je op weg geholpen bij het ombouwen van je onderzoeksvraag tot een plan van aanpak. Je leert over actieonderzoek en hoe je dit zou kunnen toepassen op je eigen project.

 • 19 – 26 februari: Voorbereiden plan van aanpak voor het project.

-Vrijdag 26 februari 2016, tussen 11.00 – 14.00 uur, feedback voor plan van aanpak, Oude Sterrewacht
Tijdens een individuele sessie presenteren de studententeams hun eerste indrukken en eerste ideeën. Zij krijgen daarop commentaar vanuit het Stadslab en vanuit de theorie. Ook worden de studenten geholpen bij de voorbereiding van hun presentatie voor de Dragons Den, door middel van een presentatietraining van een ervaren coach. De feedback sessies worden in overleg met de teams gepland, tussen 11.00 – 14.00 uur.

-Vrijdag 4 maart 2016, 15:00 – 17:00 uur (onder voorbehoud), presentatie plan van aanpak voor Dragons Den, locatie volgt.
De studenten presenteren hun plan voor het project aan de Dragons: burgemeester of wethouder van Leiden, prof. Job Cohen en Marije van den Berg.
De feedback van de Dragons gebruiken de studenten om het plan aan te scherpen.

-Uitvoeren plan van aanpak
Tussen 4 maart en begin juni gaan de studenten gaan aan het werk bij projecten van het Stadslab Leiden, of nemen zelf initiatief als zij een ander project hebben gevonden. Tegelijkertijd houden ze hun ogen open en blijven ze kritisch over de meerwaarde van en de werkwijze in hun project.

 • Eind maart & halverwege mei 2016: Terugkombijeenkomsten
  Tijdens de terugkombijeenkomsten vertellen de teams hoe de uitvoering van het project verloopt, en krijgen zij feedback en tips om knelpunten aan te pakken. Data worden in overleg met studenten bepaald.

-Vrijdag 10 juni 2016
Individueel reflectieverslag inleveren

-Slotbijeenkomst
Presentatie resultaten en reflectie aan de Dragons en aan elkaar Leiden. Datum in overleg vast te stellen.

Periode

Vrijdag 5, 12, 19, 26 februari; 11:00 – 14:00 uur
Vrijdag 4 maart; 15:00 – 17:30
Vrijdag 13 mei: 11:00 – 14:00 uur (terugkombijeenkomst)
Vrijdag 10 juni: 16:00 – 20:00 uur (slotbijeenkomst)
Tussendoor zelf werken aan het project.

Locatie

De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Beoordelingsmethode

Participatie, projectpresentatie, reflectieverslag

Maximaal aantal studenten

25

Blackboard

Blackboard

Registratie

Meld je voor 27 januari aan via deze link .

Contact

Dhr. Mr. Geerten Boogaard