Studiegids

nl en

Motivation

Vak
2015-2016

Dit vak is een Honours Class en alleen beschikbaar voor studenten van een honours college

Inschrijven voor dit vak kan tot 15 november 2015, via de link bij ‘registratie’ gedurende die periode.

Beschrijving

“Waarom doe ik de dingen die ik doe?”. Hoe komt het dat wij het ene moment doortastend en met gemak de dingen ter hand nemen en het andere, ons met de grootste moeite tot actie kunnen zetten? Zijn wij daarin verschillend, of lijken wij meer op elkaar dan wij zouden willen toegeven? En wat bepaalt nu eigenlijk hoe wij tot dingen komen en welke inzet getoond wordt?

Binnen de Psychologie is “Menselijke Motivatie” het vakgebied dat zich van oudsher met dergelijke vragen bezighoudt. In deze cursus leer je meer over Motivatie en over de wonderlijke manier waarop wij onszelf en anderen, vaak spelenderwijs, aansturen en Motiveren.

De cursus is uniek in die zin, dat ook vaardigheden worden geleerd om onszelf en anderen op verschillende manieren te Motiveren. En omdat Motivatie centraal staat in al ons dagelijks handelen biedt de cursus ook aangrijpingspunten voor persoonlijke ontwikkeling.

De docent, Menno Mennes, rondt in 2015 zo’n 25 jaar onderzoek over Motivatie af met een promotie op het onderwerp. Momenteel is hij werkzaam binnen de Honours Academy en verantwoordelijk voor het Masterprogramma “Leiden Leadership Programme”.

Programma

Week 1
Eerste introductie op Motivatie, inleiding literatuur
Introductie van een Algemeen Model van Motivatie 3
Bespreking implicaties voor jouzelf, eerste experimenten

Week 2
Naar een eerste Persoons-Beschrijving aan de hand van een aantal instrumenten, maken we een eerste beschouwing van onze eigen Motivatie:Een persoonlijkheidstest.
De Expeditie O d’C, waarin we gedurende een aantal uren op een fictieve expeditie naar de Andes gaan
Eerste opzet van een Persoons-Beschrijving op basis van zelfreflectie

Week 3
Tweede vervolg op de Persoons-Beschrijving, eerste handvatten, de rol van “Coping-Behavior”
Bespreking van implicaties voor persoonlijk handelen
Eerste aanzet tot het aansturen van anderen, het Object d’Art Experiment.
Het aansturen van anderen, Extrinsiek en Intrinsiek Motiveren

Week 4
Motivatie-Vaardigheden, instrumentarium Rollenspel en eventueel video-opnamen in overleg

Week 5
Derde en laatste vervolg op de Persoons-Beschrijving,
Integratie van bevindingen
Slot van de cursus waarvan inhoud en opzet door de studenten wordt bepaald.

Periode

Dinsdag 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april; 17:00 – 21:00 uur

Locatie

De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Beoordelingsmethode

Essay

Maximaal aantal studenten

20

Registratie

Je kunt je voor deze class registreren tot 15 november via deze link .

Contact

Honours Academy