Studiegids

nl en

Programmeermethoden NA

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Er wordt bij dit vak allereerst geprogrammeerd in de programmeertaal
C++. Tijdens het college Programmeermethoden wordt deze programmeertaal
uitgebreid maar niet geheel behandeld. Vervolgens komt Python aan de orde. Naast het leren programmeren in een concrete programmeertaal staat de studie van algoritmen centraal; zo wordt er onder meer aandacht besteed aan sorteeralgoritmen. Principes uit de software engineering komen aan bod. Het vak heeft voor ogen elke student de basisbeginselen en concepten van programmeren mee te geven, waaronder een ‘working knowledge’ van C++ en Python. Een student die dit vak behaald heeft zal dan in zijn verdere studieloopbaan eigen ontwikkelde computerprogramma’s in C++, Python of een andere taal kunnen gebruiken tijdens onderwijs of onderzoek.

Leerdoelen

Het leren ontwikkelen van programma’s in een imperatieve programmeertaal (C++, Python); het leren van een aantal eenvoudige algoritmen. Het kunnen schrijven van computerprogramma’s in C++ en Python. Het kunnen vertalen van (eenvoudige) problemen en oplossingen naar C++ en Python.
Eerste kennismaking met principes uit de software engineering; eerste kennismaking met datastructuren. Leren omgaan met diverse computersystemen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege gevolgd door 2 uur practicum/werkcollege onder leiding van een assistent. Verschillende vragenuren.

Toetsing

Schriftelijk tentamen; dit bepaalt tweederde van het eindcijfer. Een derde van het eindcijfer wordt bepaald door het programmeerwerk, bestaande uit vier programmeeropgaven; hier wordt het gemiddelde van genomen. Beide (tentamen en programmeerpracticum) moeten voldoende zijn.
De eerste drie programmeeropgaven zijn in C++, de laatste in Python.

Literatuur

  • Boek: W. Savitch, Absolute C++, fifth edition, Addison-Wesley, 2009.

  • Verschillende handouts, zie de website.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Programmeermethoden

Opmerkingen

Veel informatie over het vak, waaronder programmeeropgaven, uitwerkingen en oude tentamens, is te verkrijgen via de website.