Studiegids

nl en

Effecten van literatuur

Vak
2015-2016

Literatuur doet iets in de wereld. Hoewel er lang over gediscussieerd kan worden wat dat‘iets’ zou moeten zijn, is het evident dat literatuur effect heeft op lezers, die literatuur vaak op heel verschillende manieren ‘gebruiken’. Diverse onderzoekers hebben recentelijk gesteld dat het goed zou zijn de niet-academische vormen van lezen niet zomaar af te doen als naïef of oppervlakkig, maar juist tot onderzoeksobject te maken: te onderzoeken precies waarom literatuur voor zoveel mensen waardevol is. Welke romans worden er bijvoorbeeld besproken in de Happinez of in de Flow, door wie en waarom? Is het echt zo dat in leesclubs alleen maar vrouwen zitten die zich zo goed in de romanpersonages kunnen herkennen? Huilen of lachen academici eigenlijk wel eens om romans? Is het maar beter dat ze daar zelden over schrijven? In deze cursus passeren verschillende vormen van onderzoek de revue waarin die effecten en het gebruik van literatuur in het dagelijkse bestaan centraal staan. Te denken valt aan: •Een sociologische benadering van literatuur: binnen welke reading communities functioneert literatuur op welke manier? •Een psychologische benadering: empirisch onderzoek naar de directe emotionele effecten van lezen of onderzoek naar literatuur in/ als vorm van therapie? •Een ethische benadering: maakt het lezen van literatuur ons betere mensen? •Een medische benadering: draagt literatuur bij aan het welzijn van mensen? En hoe?

We onderzoeken zowel onze eigen academische leeshouding – door Jim Collins wel omschreven als ‘civilized reading’ – als die van andere reading communities, zoals leesclubs, de lezers van tijdschriften, de bezoekers van literaire festivals en bloggers. Centraal staat steeds de vraag hoe en door wie aan teksten betekenis wordt gegeven, waar, waarom en wat daarvan de (culturele, sociale en politieke) gevolgen zijn.

Zie voor meer informatie op de website van Masterlanguage