Studiegids

nl en

Die Wissenschaft der Wörter MA

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Een BA-diploma Duitse taal en cultuur

Beschrijving

Wie aan taal denkt, denkt aan woorden. Ook voor de wetenschap zijn woorden interessant en uitdagend. Zijn schreibst en schreibt twee woorden of twee vormen van één woord? Is Haupt- in Haupteingang een zelfstandig naamwoord of een voorvoegsel? Hoe maak je nieuwe woorden zoals whatsappisch, en waarom werkt dit niet met *Facebookung? Waarom bestaan er vrijwel geen echte synoniemen? Hoe begrijpen we dat Kalkreiniger tegen kalk maar Glasreiniger voor glas is? Welk verschijnsel zien we in de niet op elkaar lijkende vormen van sein: bin en seid?

In deze cursus worden de centrale onderwerpen van de morfologie besproken: de bouw van woorden, hun semantische en grammaticale functies, de productiviteit van inflectionele en derivationele processen, maar ook de architectuur van het mentale lexicon, de verwerving van woorden en hun rol in het contact tussen talen.

Er ligt veel nadruk op zelfwerkzaamheid: het verzamelen van taaldata en het maken van eigen observaties.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

  • kennis van en inzicht in morfologische eenheden en processen

  • elementaire kennis van morfologische verschijnselen het Duits en in andere talen

  • elementair inzicht in de psycholinguistiek van de morfologie, de structuur van het lexicon en de verwerving van woorden

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om een klein onderzoeksproject zelfstandig uit te voeren en er in een werkstuk verslag van te te doen.

Rooster

Zie het rooster van de master Linguistics, track German op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Dit college omvat 10 EC, d.w.z. 280 uur

  • 13 × 2= 26 contacturen;

  • Voor- en nabereiding per college 6 uur, 78 uur

  • Drie uitgewerkte huiswerkopdrachten à 20 uur is 60 uur

  • Werkstuk (7500 woorden): 116 uur

Toetsing

Basis: Participatie in discussie, wekelijkse huiswerkopdrachten, werkstuk.
Cijfer: actieve deelname aan het werkcollege (20%), ingeleverd huiswerk op drie momenten in het semester (30%), eindwerkstuk (50%).

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Verschillende teksten die via Blackboard of als Kopiervorlage beschikbaar worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Mw Dr. J. Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.