Studiegids

nl en

Spaans: Taal in cultuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Beschrijving

Taal in de cultuur is een verdiepingsvak. In deze cursus zal de Spaanse taal bekeken worden vanuit de culturele context van de spreker. Dit betekent dat de student zal worden geconfronteerd met gewoontes, omgangsvormen en een aantal verhalen, teksten, films en beelden die deel uit maken van de culturele en maatschappelijke achtergrond van elke Spaanstalige spreker. Aan de hand van audiovisuele materiaal worden kleine debatten georganiseerd over hedendaagse thema’s in Latijns Amerika. De student leert materiaal over een thema te verzamelen en te verwerken tot een mondeling referaat en een schriftelijke verslaglegging.
A-la-Carte en Aanschuifonderwijs is ook mogelijk.

Leerdoelen

Kennis van Spaanstalige culturele en maatschappelijke contexten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoor- en werk colleges. Studenten moeten presentaties houden in het Spaans.

Toetsing

Mondelinge presentatie gedurende cursus: 30%
Schriftelijke tentamen (maart): 30%
Eind paper in het Spaans (mei): 40%

Algemene herkansing in juni: 100%
Zie Blackboard

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Registreren Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Informatie

Dr. G. Inzaurralde, tel.nr 071-5272214

Opmerkingen

Niet van toepassing