Studiegids

nl en

Onderzoeksmethodologie: Taalkunde

Vak
2015-2016

Please note; this course is suitable for students in Spanish and Portuguese.

Toegangseisen

Alleen voor hoofdvakkers LAS

Beschrijving

Dit college is gericht op de voorbereiding van het eindwerkstuk in Taalkunde. Verschillende onderwerpen die te maken hebben met de tot nu toe verworven taalkundige kennis zullen aan bod komen zodat de studenten uit die onderwerpen kunnen kiezen. Vooral onderwerpen waarin variatie van het Spaans en het Portugees centraal staat zullen aan bod komen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de methodologie van taalkundig onderzoek.

Leerdoelen

Dit college is erop gericht de studenten voor te bereiden op het eindwerkstuk. De studenten maken kennis met enkele aspecten die onmisbaar zijn voor een taalkundig onderzoek; er zal speciale aandacht worden besteed aan de kritische discussie van de bibliografie. Studenten krijgen kleine opdrachten die gebaseerd zijn op beperkte corpora om de verschillende stappen van het taalkundig onderzoek uit te oefenen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur – uren die aan het volgen van college worden besteed (2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur) – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur – tijd voor het schrijven van een werkstuk en PDP: 50 uur – tijd voor het voorbereiden van een presentatie: 22 uur

Toetsing

Werkstuk 40%
Presentatie 30 %
Project description paper: 30%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing: Paper 100%

Blackboard

““Blackboard”:https://blackboard.leidenuniv.nl/ wordt wekelijks gebruikt om informatie te delen over colleges, literatuur, roosters enz.

Literatuur

TBA

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mw. Dr. P. Gonzalez
mw. Dr. M. Parafita Couto
dhr. Dr. M.W. Child

Opmerkingen

Niet van toepassing