Studiegids

nl en

Séminaire: Patrick Modiano entre Histoire et écriture de soi (keuze)séminaire

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse Frans of bewezen vergelijkbaar niveau (in overleg met de docent).

Beschrijving

Patrick Modiano is een van de meest gelezen romanschrijvers van onze tijd. In december 2014 ontving hij de Nobelprijs voor literatuur. Hij heeft inmiddels ruim dertig romans op zijn naam staan. Zijn eerste roman, La place de l’étoile, heeft ertoe bijgedragen dat Vichy en de Franse Collaboratie weer op de kaart gezet werden. Sindsdien zijn de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Bezetting niet weg te denken thema’s in zijn werk. Meer algemeen zijn Modiano’s romans vaak een zoektocht naar vergeten levens en naar de eigen identiteit. Hoewel zijn stijl verraderlijk eenvoudig is, zijn deze romans terecht postmodern genoemd. Zij doorbreken de scheidingslijn tussen Geschiedenis en fictie en spelen met bestaande genres zoals de detectiveroman.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voort op het eerstejaarscollege Inleiding Franse letterkunde 19e en 20e eeuw door de student diepgaand kennis te laten maken met een van de belangrijkste romanschrijvers van na 1945. Daarnaast wordt algemene kennis bijgebracht van theorieën rond (persoonlijke en collectieve) herinnering en autobiografie. Tevens leren studenten zelfstandig onderzoeksmethoden te hanteren en een werkstuk in het Frans schrijven.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur

 • Tijd voor het voorbereiden van spreekbeurt en schrijven van een werkstuk: 72 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • Participatie en voorbereiding: 10%

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 30%

De herkansing bestaat uit het maken van een gecorrigeerde versie van het werkstuk.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Patrick Modiano:

 • La place de l’étoile

 • La Ronde de nuit

 • Rue des boutiques obscures

 • Quartier perdu

 • Remise de peine

 • La petite bijou

 • Au café de la jeunesse perdue

De eerste twee dienen bij aanvang van het college gelezen te zijn.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Mw. dr. A. Schulte Nordholt