Studiegids

nl en

Séminaire: La recherche expérimentale (keuze)séminaire

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Taalkunde I en Taalkunde II of equivalenten.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking met experimenteel onderzoek, met nadruk op onderzoek naar de verwerving van het Frans als vreemde taal. We lezen een aantal artikelen op het gebied van de experimentele taalkunde, maar we gaan vooral ook zelf aan de slag met het opzetten van een experiment en het interpreteren van resultaten. Ook wordt aandacht gegeven aan (basale) statistiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus ben je in staat een eenvoudig experiment op te zetten, uit te voeren en de resultaten ervan te interpreteren. Je doet ervaring op met het zoeken naar generalisaties op grond van grote hoeveelheden data, en leert nadenken over hoe je vanuit een onderzoeksvraag toe kan werken naar een experiment dat het mogelijk maakt een hypothese te toetsen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Studielast

Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie en werkstuk: 112 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • participatie en groepsopdrachten (30%), kan niet herkanst worden

 • individuele presentatie 1 op basis van artikel (10%), kan niet herkanst worden

 • individuele presentatie 2 op basis van een voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk) (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

 • deeltoets onderzoeksmethoden en statistiek (20%)

 • werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment (40%)

Herkansing

 • mondelinge toelichting voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk), herkansing individuele
  presentatie 2 (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

 • deeltoets onderzoeksmethoden en statistiek (20%)

 • werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment (40%)

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Artikelen via Blackboard en in de Universiteitsbilbliotheek.

Aanmelden

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

mw. dr. J.S. Doetjes