Studiegids

nl en

Middeleeuwen II

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Middeleeuwen I

Beschrijving

In dit college worden de volgende genres behandeld: het middeleeuws toneel, de allegorische literatuur en de zogenaamde didactische literatuur van de Middeleeuwen. Tevens verwerft de student kennis van de beginselen van het Oudfrans.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische vaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student over kennis van en inzicht in de bovengenoemde literaire genres van de middeleeuwse literatuur. Hij kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in middeleeuwse teksten die hij kan plaatsen in een sociale contexte en waarop hij kritische reflecie kan bieden. Voortbouwend op het college Middeleeuwen I heeft hij tevens inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen. Daarnaast beschikt de student over een basiskennis van het Oudfrans.

Rooster

Collegerooster

Overzicht

De student volgt een wekelijks lectuurprogramma, waarbij de verschillende dramatische, allegorische en didactische teksten aan bod komen. Voorafgaand aan de lectuur van een tekst wordt in het college ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Na lezing van de tekst wordt deze tijdens het college bediscussieerd door de studenten. Daarnaast leert de student middels te bestuderen fragmenten (ook met gebruik van Blackboard), en na inleiding van de docent, de beginselen van het Oudfrans.

Literatuur

  • Aucassin et Nicolette, Ed. + Trad. J. Dufournet, Paris, G-F Flammarion, 1984

  • Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, éd. A. Strubel, Paris 1992, Livre de Poche 4533

  • La Clef d’Amour (fragments en ancien français op Blackboard)

  • De Sleutel der minne, Vert. J.C.Szirmai, MemoranduM 2, Hilversum, Verloren 2001

  • Twee middeleeuwse beestenboeken, Vert. J.C. Szirmai en R. Lops, MemoranduM 5, Hilversum, Verloren 2005

  • Richard de Fournival, Le Bestiaire d’Amour et la Response du Bestiaire, Ed. bilingue J. Bianciotto, Paris Champion 2009

  • A.Berthelot, Histoire de la littérature du Moyen Âge, Rennes 2006

Studielast

Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing
Schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

J.C.Szirmai