Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing IIb: Teksten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

5692VTT Taalbeheersing IIa: Teksten IIa
Alleen hoofdvakstudenten Japans. Dit is een cursus ALLEEN in BLOK III. Voor studenten die NIET naar Japan gaan is de vervolgcursus in Blok IV Taalverwerving IIc (10 EC).

Beschrijving

Teksten
Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van lezen, spreken, luisteren verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. tekstanalyse en communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen. In dit stadium zal de overgang worden gemaakt van tekstboek-japans (de laatste hoofdstukken uit Teema Betsu) naar teksten met japans door en voor Japanners (nama nihongo). Het teksttype dat hierbij centraal zal staan zijn de “私の視点” teksten zoals die in Japanse kranten (Asahi shinbun) te vinden zijn.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: teksten op middenniveau vloeiender te leren lezen en een begin te maken met teksten op gevorderd niveau waarbij in toenemende mate het leren analyseren van een verhaallijn of betoogtrant centraal komt te staan.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Teksten: 3 ECl
Teksten: 3EC = 84u
Colleges: 7×2 = 14×2u = 28u
Midtermtentamen = 3u
Voorbereiding colleges = 53u

Toetsing

Teksten: Midtermtentamen (3u) waarin op basis van een korte tekst gevraagd wordt passages te vertalen en inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Alleen indien de student wel heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen maar daar een onvoldoende voor heeft gehaald, is deze student gerechtigd om aan het hertentamen deel te nemen

Blackboard

Aanmelden op Blackboard

Literatuur

Teksten:
1. •『テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版』 (研究社) (NIET het ワークブック) = Arai, Reiko et al.: Teemabetsu chûkyû kara manabu nihongo, Revised edition, Kenkyûsha, 2007. ISBN 978-4-327-38443-2.
De ‘nama nihongo’-teksten worden op de BB-site geplaatst.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

M.M.E.Buijnsters