Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing IIa: Conversatie & Luistervaardigheid

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Taalbeheersing Ia en Conversatie & Luistervaardigheid Ib moet zijn gehaald. De cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japans.

Beschrijving

Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel I & II van Minna no Nihongo.
Deze cursus bouwt de conversatievaardigheid verder uit door middel van het oefenen met uiteenlopende gevorderde onderwerpen zoals: Japanse moderne en traditionele cultuur, weer en klimaat en ICT. Hierbij komen zowel nieuw vocabulaire als grammaticale constructies aan bod.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen deelnemen aan gesprekken over uiteenlopende onderwerpen (zoals aan bod gekomen in de colleges) en praten over de eigen interesses.

  • Studenten kunnen zich redden in verschillende sociale situaties uit het dagelijks leven.

  • Studenten kunnen meningen en emoties uiten, doel of oorzaak beschrijven, en het voorwaarden en opeenvolging van gebeurtenissen uitleggen.

Rooster

Zie timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • totale studielast :84 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed :24 uur

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges :24 uur

  • tijd om nieuwe woorden te leren :24 uur

  • extra activiteiten: op internet Japanse TV kijken enz. :12 uur

Toetsing

  • Mondeling tentamen (100%, eind van het vak)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden.

Literatuur

Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009. ISBN:978-4-87424-447-0 C0081

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. N. Seki