Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing Ib: Kanji

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. De student moet het vak Kanji 1a hebben gehaald.

Beschrijving

Inleiding Kanji 1b is gericht op het verder uitbouwen van de kanji-kennis. Studenten zullen 250 nieuwe kanji en combinaties daarvan leren lezen en schrijven. Ook komen er nieuwe combinaties van en met de eerder geleerde kanji (Inleiding Kanji 1a) aan bod. In totaal kent de student ongeveer 500 karakters (en hun compounds) leren lezen en schrijven.

Leerdoelen

Kanji-introductie:

  • Studenten kunnen in totaal 500 kanji en combinaties daarvan lezen en schrijven.

Rooster

Zie timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege

Studielast

2 ec x 28 uur = 56uur, waarvan:
Colleges: 13 uur (13 weeks)
Toetsing: 1 uur

Toetsing

70% aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen.

Kanji-introductie: Schriftelijk Tentamen (einde van het vak 100%)

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden.

Literatuur

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook II Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3
Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes II in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7
Het Kanji II boek is op dit moment nog niet beschikbaar. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. E. Yamamoto MA

Opmerkingen

Bij dit vak wordt veel zelfstudie verwacht. Daarbij is het cruciaal de eerder geleerde kanji te blijven herhalen en activeren.