Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing Ib: Conversatie & Luistervaardigheid

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. De student moet het vak Conversatie en luistervaardigheid 1a hebben gehaald.

Beschrijving

Conversatie & Luistervaardigheid is gericht op het verder ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid, en bouwt voort op de vaardigheden opgedaan in Conversatie & Luistervaardigheid 1a. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • het vertellen wat iemand kan,

 • het vragen en geven van advies,

 • het omschrijven van situaties,

 • het uitleggen wat men wil/bedoelt/van plan is

 • het doen van verzoeken

 • In elke groep, er zijn max 17 studenten.

 • Er zijn 135 contactminuten per week.
  45 min= Luisteroefeningen (met een studentassistent)
  45 min= Spreekoefeningen, vocabulaireoefeningen etc. (met een studentassistent)
  45min= Conversatieoefening (met een docent, i.e., E. Yamamoto)

Leerdoelen

Conversatie & Luistervaardigheid:

 • Studenten kunnen gesprekken voeren over verschillende onderwerpen, verschillende situaties beschrijven, intenties duidelijk maken, verzoeken doen en advies geven.

 • Studenten kunnen grammaticale patronen herkennen en op correcte wijze toepassen in een gesprek.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege

Studielast

3 ec x 28 uur = 84 uur, waarvan:
Colleges: 39 uur (3×13week)
Toetsing: 0.5 uur

Toetsing

70% aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen.

Conversatie en Luistervaardigheid: Mondeling Tentamen (einde van het vak)

Blackboard

Ja

Literatuur

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook II Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3
Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes II in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de docent, zie rooster.