Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing Ia: Conversatie & Luistervaardigheid

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Door middel van conversatievoorbeelden en -oefeningen leren studenten omgaan met basis-conversaties. De conversaties zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in het dagelijks leven.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • het introduceren van zichzelf of iemand anders,

 • dagelijkse bezigheden,

 • hobby’s,

 • het omschrijven van objecten,

 • het uitdrukken van gevoelens,

 • het geven van een mening over iets,

 • In elke groep, er zijn max 17 studenten.

 • Er zijn 135 contactminuten per week.
  45 min= Luisteroefeningen (met een studentassistent)
  45 min= Spreekoefeningen, vocabulaireoefeningen etc. (met een studentassistent)
  45min= Conversatieoefening (met een docent, i.e., E. Yamamoto)

Leerdoelen

Conversatie & Luistervaardigheid:

 • Studenten kunnen eenvoudige gesprekken voeren over verschillende onderwerpen.

 • Studenten kunnen grammaticale patronen herkennen en op correcte wijze toepassen in een gesprek.

Rooster

Zie timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcolleges

Studielast

3 ec x 28 uur = 84 uur
waarvan:
Colleges: 12 × 3= 36 uur
Toetsing: 0,5 uur

Toetsing

70% aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen.
Mondeling Tentamen (einde van het vak 100%)

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden

Literatuur

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook I Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-603-6

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-604-3

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. E. Yamamoto MA