Studiegids

nl en

Recht en Literatuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving en literatuur

In een reeks socratische (interactieve) colleges worden de volgende boeken besproken:

 • Hans Nieuwenhuis, Orestes in Veghel, Amsterdam: Uitgeverij Balans 2004 (derde druk 2007)

 • Sofokles, Antigone, vertaling Gerard Koolschijn

 • Sofokles, Oedipus Rex

 • Franz Kafka, Het proces

 • Bernhard Schlink, De voorlezer

 • Vasili Grossman, Alles stroomt

 • Fjodor Dostojevski, De droom van een belachelijk mens. Een fantastische vertelling
  Deze korte novelle is opgenomen in De Russische Bibliotheek, F.M. Dostojewski, Verzamelde werken: Dagboek van een schrijver, Amsterdam: Uitgeverij G.A. van Oorschot 2001 (vertaald uit het Russisch door P. Rodenko), p. 448-468. Daarnaast kunt u bij diverse antiquariaten losse uitgaven van de novelle vinden (zie bijvoorbeeld boekwinkeltjes.nl of antiqbook.com). Er staat een vertaling online, echter is de Nederlandse vertaling een dubbele vertaling gebaseerd op de Engelse vertaling vanuit het Russisch door C. Garnett. Mocht u De droom online lezen, dan wordt sterk aangeraden om de Engelse vertaling te verkiezen boven de Nederlandse.

Met uitzondering van het boek Orestes in Veghel geldt dat u voor de hierboven opgegeven boeken vrij bent in het kiezen van edities en/of vertalingen.

NB: Aanvullende/secundaire literatuur die op Blackboard wordt geplaatst, volgt zo spoedig mogelijk. De Blackboardomgeving zal uiterlijk twee weken van te voren open worden gezet.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Vraag aan een kandidaat-rechter: ‘Kent u het verhaal van Kaïn en Abel?’ Zijn antwoord: ‘Kaïn en Abel? Geen idee, al sla je me dood.’ Pleit dit antwoord tegen benoeming? Heeft de kandidaat een hoofdzonde begaan door de canon te verzaken? De canon, het fonds van verhalend proza dat iedere jurist moet lezen en herlezen, omdat het de basis vormt van het geldende recht. Deze vragen vormen het verschiet van ‘Recht en literatuur’.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Een helder besef van het feit dat het recht niet zonder verbeelding kan en dat de gelezen en besproken boeken de onontbeerlijke grondstof van die verbeelding vormen;

 • Het vermogen om aan de hand van literaire werken kritisch te reflecteren op grondbeginselen van het recht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr. C.E. Smith, prof.dr. A. Ellian, mr. dr. G. Molier, dr. A.J. Kwak, mw. mr. C. Bouteligier.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: aandachtig lezen van de boeken.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk eindtentamen bestaande uit essayvragen.

Inleverprocedures
n.v.t.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de opgegeven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dhr. Prof.dr. A. Ellian

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden,

 • Bereikbaarheid: afspraak d.m.v. e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7548

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: A.3.19

 • Openingstijden: balie van maandag tot en met vrijdag 09.00 u.-16.30 u.

 • Telefoon secretariaat: 071- 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.