Studiegids

nl en

Inleiding Klassiek Japans

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Elementaire kennis van het modern Japans.

Beschrijving

Dit college wordt twee keer per jaar aageboden: als regulier college in BA3, sem. 1, én als zgn. ‘fat course’ in blok III van het tweede jaar. Studenten kunnen ervoor kiezen om deze cursus al in hun tweede jaar, te volgen. Dit kan in plaats van een BA2 seminar, die dan in BA3 semester 1 ingehaald kan worden.
Dit college is een eerste kennismaking met teksten geschreven in het klassiek Japans en met de basisgrammatica van die taal, en via deze taal een veerrder kennsimaking met de cultuur van Japan tot het begin van de twintigste eeuw. Daartoe wordt de grammaticale analyse van het klassiek Japans behandeld en in de praktijk gebracht door het lezen en contextualiseren van een selectie aan teksten. Studenten zullen in groepjes opdrachten voorbereiden als practische oefening en leren werken met woordenboeken klassiek Japans. Tevens worden studenten bekend gemaakt met relevante contextinformatie.

Leerdoelen

Vertrouwdheid met de basisgrammatica van het klassiek Japans, met de organisatie van relevante naslagwerken (m.n. woordenboeken voor het klassiek Japans). Basiskennis van culturele omgeving waarin de teksten tot stand kwamen. Kennismaking met afwijkende schriftsoorten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met opdrachten

Studielast

De totale studielast bedraagt 140 uur.
College: 26 uur
Voorbereiding: 52 uur
Zoekopdrachten en literatuur (Reader): 20 uur
Postings: 10 uur
Mid-term: 12 uur
Tentamen: 20 uur

Toetsing

Actieve deelname aan college waaronder valt de voorbereiding en opdrachten met een minimale aanwezigheid van 70% van de colleges (30%), schriftelijk tentamens over behandelde stof verdeeld in webpostings en/of midterm-tentamen (30%), en een afrondend tentamen (40 %) Het afrondend tentamen moet met een voldoende afgesloten worden.
Wat betreft de weging het volgende:
1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
2. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Blackboard

Blackboard als informatiemedium en het inleveren (posten) van opdrachten.

Literatuur

Verplicht: – Beknopte grammatica klassiek Japans (verkrijgbaar bij Reader-on-line). – Reader Inleiding Klassiek Japans (Blackboard) – Woordenboek klassiek Japans, bijv. Ono Susumu, Iwanami kogo jiten (Iwanami Shoten) (kan ook digitaal, bijv. Zen’yaku kohgo jiten [Ōbunsha])

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. I.B. Smits

Opmerkingen

Dit college wordt twee keer per jaar aageboden: als regulier college in BA3, sem. 1, én als zgn. ‘fat course’ in blok III van het tweede jaar. Studenten kunnen ervoor kiezen om deze cursus al in hun tweede jaar, te volgen. Dit kan in plaats van een BA2 seminar, die dan in BA3 semester 1 ingehaald kan worden.