Studiegids

nl en

SC Seminar Japanse Religies en Boeddhisme

Vak
2015-2016

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus introduceert een aantal van de wereldbeelden/verklaringen zoals die leven in de Japanse maatschappij. Tradities zoals het Boeddhisme en Shinto worden belicht vanuit een synchronisch perspectief. Aandacht wordt besteed aan de correctheid van voorstellingen die de student heeft over de Japanse situatie. De student wordt vertrouwd gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen d.m.v. discussies over de belangrijkste vraagstukken op het vakgebied in samenhang met de opbouw van algemene kennis over Japanse religie vanuit een handboek. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk, en mondelinge vaardigheid dmv discussie en presentatie.

Leerdoelen

Begrip van de aard van organisatie van activiteiten in relatie tot achterliggende wereldbeelden. De opbouw van algemene en historische kennis van Japanse religie, Boeddhisme en Shinto en van het vakgebied. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • Colleges 12 weken a 2 uur: 24 uur

 • Collegevoorbereiding: 24 uur

 • Handboek 26 uur:

 • Overige literatuur: 30 uur

 • Presentatie: 4 uur

 • Werkstuk 1: 8 uur

 • Werkstuk 2: 16 uur

 • Tentamen: 8 uur

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:

 • participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%,

 • actieve deelname aan de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%

 • analytisch werkstuk 20%

 • research werkstuk 30%

 • schriftelijk tentamen op basis van opdrachten 20%

Alle onderdelen moeten voldoende worden afgesloten. Voor de werkstukken zijn er twee inlevermomenten, voor het tentamen een herkansing over dezelfde stof. Voor de werkstukken geldt de tweede herziene versie als herkansing

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken.

Literatuur

Verplicht: Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan 500-1600, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
Voor deze cursus zijn verschilende readers beschikbaar op de Blackboardsite. Verdere literatuur staat beschreven in de cursussyllabus en wordt aangeboden via de Blackboard-site.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H. van der Veere.

Opmerkingen

De cursus wordt aangeboden op niveau 200. Studenten BAIS kunnen toestemming krijgen tot ophoging naar niveau 300 door uitbreiding stof.