Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Japanstudies)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot Japanstudies en richt zich op academisch bronnenonderzoek, lees- en schrijfvaardigheden. Studenten ontwikkelen kritische onderzoek-, denk- en leesvaardigheden, toegepast op Japanstudies. De cursus richt zich verder op het aanleren van basisvaardigheden voor het schrijven van een academische paper over een onderwerp binnen Japanstudies: het op juiste wijze refereren aan bronnen, het opstellen van een literatuurlijst, alsook het gebruik van basisbegrippen en basiszinnen die binnen Japanstudies of academisch schrijven in bredere zin gebruikelijk zijn, het opzetten van een paper, etc. De cursus gaat uit van aktief leren: studenten moeten veelvuldig oefenen om zich in deze vaardigheden te bekwamen. Oefenen in werkgroepverband en middels opdrachten. Uiteindelijk worden deze oefeneningen afgerond met het schrijven van een eindpaper.

Leerdoelen

 • Het opdoen van kennis over belangrijke vraagstukken en discussies binnen Japanstudies.

 • Kritisch lezen, analyseren en vergelijken van academische artikelen op het terrein van Japanstudies.

 • Opdoen van kritische onderzoeksvaardigheden, in de eerste plaats voor academisch onderzoek, maar in bredere zin ten behoeve van journalistieke of sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

 • Het ontwikkelen van academische schrijfvaardigheden

Rooster

Dinsdag 13-15 uur (hoorcolleges); of volgens inschrijflijsten in werkgroepverband.
Inschijflijsten worden tijdens de colleges of via Blackboard aangeboden.
Zie rooster.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

 • 5 ec =140 uur

 • contacturen: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • college-opdrachten (webposts) en voorbereiding = 44 uur

 • midterm opdracht = 10 uur

 • eindpaper = 60 uur

Toetsing

 • college-opdrachten, mid-term en voorbereiding (40 %)

 • eindpaper (60%)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen van webposts, de mid-term opdracht en de eindopdracht. Het onderdeel kan alleen succesvol afgesloten worden wanneer de student ook voldoende tussenoprachten heeft gemaakt, voldoende aanwezig is geweest bij werkgroepbijeenkomsten. De mid-term en de college-opdrachten (webposts) kunnen herkanst worden. Voor de eindpaper geldt een eerste en een tweede deadline.

Blackboard

Toegang tot de Blackboard omgeving is essentieel om deze cursus succesvol te kunnen volgen. Alle belangrijke informatie over de cursus, zoals de cursus literatuur, de syllabus, cursusvereisten en het cursusschema worden via Blackboard doorgegeven. Opdrachten worden via Blackboard doorgegeven.

Literatuur

verplicht:

Cottrell, Stella. The Study Skills Handbook. 4th ed. Palgrave Study Skills. Palgrave Macmillan. 2013.

 • overige verplichte literatuur. Deze wordt via Blackboard en in de cursussyllabus doorgegeven.

andere aanbevolen boeken:

(richten zich meer op specifieke onderdelen van het academische onderzoeks- en schrijfproces)

Jong, Joy de. Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 2011. (Nederlandstalig, praktische en gedetailleerde handleiding voor het schrijven van kleine en grotere schrijfopdrachten. Nuttig gedurende de hele studie.)

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. 3rd ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2008. (richt zich sterker op het onderzoeksproces, niet alleen als academische vaardigheid, maar ook voor journalisten bijvoorbeeld)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr.M. Winkel.

Opmerkingen