Studiegids

nl en

LL Seminar Japanese Linguistics

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Voor hoofdvak-studenten Japans is het nuttig dat ze al een BA2 Language & Linguistics Seminar hebben gevolgd in het eerste semester. Indien studenten over enige taalkundige achtergrond beschikken, zullen ze dit als een pluspunt ervaren. Voor studenten buiten het Japanse taalprogramma is een elementaire kennis van het Japans aangewezen.

Beschrijving

In deze cursus maken we kennis met allerlei facetten van de Japanse taalkunde: contrastieve taalkunde, typologie, grammaticaliseringstheorie, historische taalkunde, taaldiversiteit, taalcontact en taalclassificatie. Sommige verschillen tussen het Nederlands en het Japans voelen we intuïtief aan, maar hoe kunnen we ze aan de hand van taalkundige begrippen benoemen? Tot welk taaltype behoort het Japans en welke eigenschappen van klanken, woorden en zinnen zijn bijzonder kenmerkend? Is het Japans de enige taal van Japan? Welke regionale en historische variëteiten kent het Japans? Hoe hebben buitenlandse invloeden het Japans gevormd tot wat het vandaag is? Waar komt het Japans vandaan?
In tegenstelling tot de taalverwervingcolleges is onze aanpak niet prescriptief (‘zo hoort het’), maar wel descriptief is (‘zo is het’) in de zin dat we de rariteiten en de variëteiten van het Japans vanuit een neutraal standpunt willen beschrijven.

Leerdoelen

1) verwerven van basiskennis m.b.t. de Japanse taalkunde
2) zich elementaire taalkundige termen en begrippen eigen maken
3) kritisch nadenken over vraagstukken die betrekking hebben op de structuur, de ontwikkeling en de variatie van het Japans
4) ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden om bepaalde aspecten van de Japanse taal onder woorden te brengen

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Het college veronderstelt actieve deelname. Er vinden wekelijks twee sessies plaats op dinsdag en vrijdag van 11:00 tot 13:00. De colleges bestaan uit een combinatie van hoorcolleges, presentaties van opdrachten en discussies. Studenten worden geacht de opgegeven opdrachten voor het college van die dag te hebben vervuld en de literatuur te hebben gelezen.

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 140 uur (5 ECTS)

 • College-tijd is 28 uur

 • Voorbereiding leesopdrachten is 28 uur

 • Voorbereiding oefeningen is 28 uur

 • Tentamen voorbereiden is 20uur

 • Werkstuk schrijven is 20 uur

 • Presentatie van werkstuk voorbereiden is 16 uur

Toetsing

20% participatie (met een minimum aanwezigheidsplicht van 70%)
20% vervullen van mondelinge en schriftelijke opdrachten
20% research werkstuk (2,000-2,500 woorden)
20% mondelinge presentatie van het werkstuk
20 % schriftelijk tentamen (zal worden afgenomen in de mid-term toetsweek) 20%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen. De herkansing bestaat uit gelijkaardige deeltoetsen (i.e. een combinatie van schriftelijke opdrachten, een herziening van het werkstuk en een tentamen). Bij een onvoldoende dienen alle deeltoetsen opnieuw te worden afgelegd, ook al haalde de student een voldoende op één van de componenten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor alle relevante informatie met betrekking tot het college, zoals lesinhoud, opdrachten, literatuur en links. Alle studenten dienen zich bij Blackboard aan te melden.

Literatuur

Het leesmateriaal wordt via Blackboard en boeken op de teacher’s shelf verstrekt. Onderstaande boeken kun je aanschaffen, maar dit is niet noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het college.

 • Shibatani, Masayoshi 1990. The languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Tranter, Nicolas (ed.) 2012. The languages of Japan and Korea. (Routledge Language Family Series) London: Routledge.

 • Tsujimura, Natsuko. 1996. An introduction to Japanese linguistics. Oxford: Blackwell

 • Yamaguchi, Toshiko. 2007. Japanese Linguistics. An Introduction. London: Continuum

Aanmelden

Alle studenten dienen zich bij Blackboard aan te melden.

Contact