Studiegids

nl en

JS Text Seminar PEIR

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De student moet door de Opleiding Japanstudies zijn toegelaten tot deze cursus

Beschrijving

Het eerste geddeelte van de cursus wordt studenten de basisvaardigheden van cursorisch lezen aangeleerd.(5-6 weken). In het tweede deel wordt een selctie van teksten behandeld zoveel mogelijk gerelateerd aan de scriptieonderwerpen van het BA werkstuk.

Leerdoelen

Het analyseren van in het Japans gestelde teksten ten einde relevante informatie voor het BA eindwerkstuk te kunnen identificeren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 5 ects = 140 uur.

  • college-uren: 12 × 2 = 24

  • voorbereiding teksten 12 × 6 uur = 72 uur

  • schrijven van webpostings: 24 uur

  • schrijven van een review paper: 20 uur

Toetsing

Participatie incl aanwezigheid : minimaal 70%
Webpostings (de 6 of 7 hoogste cijfers van de 9 of 10 webpostings gelden voor 50%)
Review Paper (2e deadline = herkansing) 50%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor webpostings, leesmaterialen en communicatie over opdrachten en cijfers

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt en gepresenteerd.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. M.M.E. Buijnsters.