Studiegids

nl en

Taalkundige Structuur (Grammar) Ia

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. Anderen zijn welkom, maar moeten wel de benodigde boeken aanschaffen en kana en eenvoudige kanji kunnen lezen.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten van de basisgrammatica van het Japans. Er zullen hoorcolleges en praktische opdrachten gegeven worden over verschillende (bijv.) taalkundige aspecten van de Japanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden. Daarnaast zal in hoorcolleges aandacht geschonken worden aan de eigen visie van studenten op het Japans en hun ervaring met het verwervan van de taal in een bredere (en meer theoretische) context van taalkunde en taalverwerving.

Leerdoelen

Begrijpen van basiselementen van de Japanse grammatica en zinsstructuren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur (12 × 2 uur)

  • tijd voor het bestuderen van de lesstof en het maken van oefeningen etc. 72 uur

  • tentamen: 2 uur

  • voorbereiding op tentamen etc.: 42 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof (100%) + evt. aanvullende opdrachten

Blackboard

Blackboard, voor aantekeningen, dia’s, oefeningen, etc.

Literatuur

  1. Minna no Nihongo 1 Honsatsu (Main Textbook Kanji-kana version), 3A Corporation 1998, ISBN 4-88319-102-8 (zie bijv. http://www.3anet.co.jp/)
    1. Minna no Nihongo 1 Hon’yaku Bunpo Kaisetsu in English (Translation & Grammatical Notes in English, 3A Corporation 1998 (ISBN 4-88319-107-9)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.D. Herber