Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Studenten moeten Taalvaardigheid 1 en 3 succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bereidt je voor op het schrijven van een onderzoeksverslag op het gebied van de taalbeheersing. Dit verslag kan als basis of inspiratie dienen voor een BA-werkstuk. Aan het begin van de cursus kies je een onderzoeksonderwerp waarover je gedurende de cursus in een kleine groep en onder begeleiding van een docent een onderzoeksrapport schrijft. In principe mag je zelf het onderwerp kiezen, maar het kan zijn dat je gevraagd wordt een ander onderwerp te kiezen als groepen vol zijn. Voor het collegejaar 2015-2016 worden in ieder geval de volgende aangeboden: Persuasion Studies (Tony Foster), Sociolinguistics (Dick Smakman) en Second Language Teaching (Pronunciation; Dick Smakman).
In de eerste helft van de cursus komt tijdens de hoorcolleges het schrijfproces zelf aan bod. We behandelen onderwerpen als onderzoeksvragen, onderzoeksvariabelen, theoretische inbedding, visuele dataweergave in tabellen en grafieken, en natuurlijk de verschillende onderdelen van een onderzoeksrapport (Inleiding, Methodologie, Resultaten en Conclusion/Discussie). Daarnaast krijg je in de werkgroepen een inleiding tot het vakgebied dat je hebt gekozen voor je onderzoek. Er zijn wekelijkse huiswerkopdrachten waarin je de theorie in de praktijk brengt.
In de tweede helft van de cursus verzamel en orden je onder begeleiding van de docent gegevens over hoe taal gebruikt wordt. Mogelijke bronnen daarvoor zijn: tijdschriften, kranten, Computer Mediated Communication (SMS, Facebook, etc.), literatuur, televisie, radio, Youtube, poëziebundels en bijvoorbeeld reclamefolders. Taal in de openbare ruimte kan bijvoorbeeld onderzoeksonderwerp zijn: de taal op uithangborden, de taal van ambtenaren, de taal van mensen die kletsen in een bushokje en bijvoorbeeld de taal in winkels. De taal die voortkomt uit taalverwerving is een ander onderwerp en een klaslokaal is daarom ook een mogelijke plek om data te verzamelen. Over deze gegevens schrijf je vervolgens, met je docent als ervaringsdeskundige en je medestudenten als kritische lezers en toehoorders een onderzoeksrapport in de tweede helft van de cursus. Elke week kom je met je groepje en je docent kort bijeen om je vorderingen te bespreken. In de laatste week van de cursus lever je het onderzoeksverslag in, dat vervolgens door je docent becommentariëerd en beoordeeld wordt.

Leerdoelen

  • Data over taalgebruik leren verzamelen

  • Een academisch onderzoeksverslag leren schrijven

  • Verbetering van je academische schrijfvaardigheid.

  • Voorbereiding op het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

  • Eén hoorcollege van 45 minuten tot aan de Studieweek.

  • Eén werkcollege van 45 minuten.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

  • Volgen van college: 20 uur.

  • Voorbereiding van colleges: 30 uur.

  • Data verzamelen en verwerken: 40 uur.

  • Verslag schrijven: 50 uur.

Toetsing

Onderzoeksverslag: 100%. Je krijgt een individueel cijfer voor dat deel van het verslag dat je zelf geschreven hebt (60%) en een groepscijfer (40%). Geen van beide onderdelen mag lager dan 6.0 zijn voor een voldoende eindcijfer). Nota bene: je mag alleen aan het onderzoeksverslag beginnen als je de werkcolleges in de eerste helft van de cursus hebt bijgewoond en alle huiswerkopdrachten op Blackboard via “Assignment” hebt ingeleverd.
Indien het essay met een onvoldoende wordt beoordeeld, dan moet het onvoldoende onderdeel of de onvoldoende onderdelen herschreven worden.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie, mededelingen en studiematerialen).

Literatuur

Studiematerialen zijn verkrijgbaar op Blackboard.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Namen en adressen waar studenten terecht kunnen voor meer informatie.

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.