Studiegids

nl en

Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus vormt een inleiding tot de rijkste periode die de Engelse letterkunde heeft gekend, een periode die bovendien aan de wortel staat van de moderne tijd, en daarmee ook cultureel-historisch belangwekkend is. De studenten zullen kennismaken met een breed scala van toneelteksten, poëzie en proza. We zullen zowel aandacht besteed aan vormkenmerken en taalgebruik van deze teksten als aan de culturele, politieke en historische contexten waar zij door werden gevormd, en die zij op hun beurt ook zelf beïnvloedden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten basiskennis verworven van de Engelse letterkunde uit de vroegmoderne tijd. Ze zijn in staat om vorm en taalgebruik van de literaire teksten uit deze periode te analyseren, en kunnen de teksten plaatsen in hun culturele context. Ook hebben zij hun academische schrijfvaardigheid verder ontwikkeld.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

Colleges: 39
Leeswerk: 61
Schrijven werkstuk: 20
Voorbereiden tentamen: 13
Tentamen: 3
Studiebegeleiding/inzage tentamens en essays: 4 uur.

Toetsing

Essay van 1200 woorden (30%), schriftelijk tentamen (70%).
Het essay moet met minimaal een voldoende (6.0) worden afgerond.
Voor het schriftelijk tentamen moet minimaal een 5.0 worden behaald.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Norton Anthology of English Literature, 9th edition, vol. 1 or vols. B and C.
Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. THIRD EDITION (Routledge 2013)
William Shakespeare, The Tempest (Oxford edition, ed. Stephen Orgel).
William Shakespeare, Othello (Oxford edition, ed. Michael Neill).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.