Studiegids

nl en

Talen van de wereld

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Binnen de taalwetenschap worden basisbegrippen gebruikt die het mogelijk maken om over verschijnselen die in taal gebruikelijk zijn te spreken en ze te herkennen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen in het kader van deze cursus. Voorts verwerven zij inzicht in de verspreiding en de verscheidenheid van de talen van de wereld en maken kennis met opvallende kenmerken van bepaalde talen of taalgroepen. De classificatie van talen op basis van genealogische en/of typologische kenmerken wordt behandeld. Ook het aantal bestaande talen en de mate van bedreiging, dan wel de vitaliteit ervan krijgen aandacht in deze cursus. Door de kennismaking met uiteenlopende onderwerpen en regio’s worden studenten mede voorbereid op de trajectkeuze in het tweede jaar.
Aan de hand van een aantal, vooral niet-Europese talen, behandelen we belangrijke taalkundige verschijnselen als ergativiteit, transitiviteit, en morfologische complexiteit.

Leerdoelen

 • Verwerven van kennis van de basisbegrippen die binnen de taalwetenschap gehanteerd worden.

 • Inzicht verkrijgen in de taalverscheidenheid en de wijze waarop talen worden ingedeeld, zowel genealogisch als typologisch.

 • Inzicht verkrijgen in de situatie (bedreigd of vitaal, beschermd of onbeschermd) waarin de talen van de wereld zich bevinden.

 • Kennis maken met een aantal bijzondere kenmerken van talen van de regio’s die binnen de studie nader kunnen worden verkend.

 • In staat worden gesteld een weloverwogen keuze te maken tussen de opties die in het kader van de opleiding worden geboden.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege met wekelijkse opdrachten, die tijdens het college behandeld zullen worden.

Onderwijslast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

 • 26 uur voor het volgen van de colleges

 • 2 uur voor het eindtentamen

 • 50 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding van het college

 • 62 uur voor het maken van de take home-tussentoets en ter voorbereiding op het eindtentamen

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een take home-tussentoets halverwege het semester en een schriftelijk eindtentamen met open en gesloten vragen:

 • Tussentoets (30%)

 • Eindtentamen (70%)
  Bij een onvoldoende eindcijfer, kan het eindtentamen herkanst worden.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Blackboard.

Literatuur

Vóór het eerste college aan te schaffen:

 • Pereltsvaig, Asya (2012). Languages of the World: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent