Studiegids

nl en

Taalverwerving

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot de studie van kindertaalverwerking. Aspecten van de verwerving van fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek worden geïntroduceerd aan de hand van literatuur in combinatie met praktijkstudies. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van het taalaanbod, en de relatie tussen taaltheorie en kindertaaldata.

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in het basale proces van de eerste taalverwerving.

  • Leren omgaan met kindertaalgegevens.

  • Vanuit een theoretisch perspectief kindertaalgegevens kunnen categoriseren.

  • Hypotheses op kunnen stellen over de stappen die in de ontwikkeling gezet zouden kunnen worden.

  • Een basaal idee kunnen vormen hoe dergelijke hypotheses getoetst zouden kunnen worden.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 14 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 35 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 12 uur voor de voorbereiding van de presentatie

  • 79 uur voor de voorbereiding van het paper

Blackboard

Blackboard

Toetsing

Dagtoetsen (20%), opdrachten (20%), tentamen (60%). Voor het tentamen moet een 5.5 of hoger gehaald worden. Herkansen van het tentamen is mogelijk.

Literatuur

Saxton, M. (2010) Child Language. Sage publications (ISBN 9781412902328)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent