Studiegids

nl en

Inleiding tweedetaalverwerving

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Studenten van buiten de faculteit wordt aangeraden een inleidend boek over taalwetenschap te lezen.

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek (met opdrachten) wordt gebruik gemaakt van klassieke publicaties als ondersteunend materiaal. Bij het college horen tweewekelijkse huiswerkopdrachten over een deel van het boek en de achtergrondliteratuur.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende theoretische benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen van het vakgebied, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met tweewekelijkse opdrachten.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen cursusboek en achtergrondliteratuur: 76 uur

  • maken opdrachten: 36 uur

Toetsing

Tweewekelijkse huizwerkopdrachten (25%). Het afsluitende schriftelijk tentamen bestaat voor de helft uit gesloten vragen en voor de helft uit korte open vragen (75%). Bij een onvoldoende voor de huiswerkopdrachten wordt een aanvullende nota gevraagd. Voor het tentamen bestaat een herkansingsmogelijkheid.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2013, 4e ed) How languages are learned, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-454126-8]

Voor eerste bijeenkomst bestuderen: hoofdstuk 1.

Achtergrondliteratuur (voorlopige lijst):

1 Bley-Vroman, R. (1989) What is the logical problem of foreign langua¬ge learning? In S.M. Gass & J. Schachter (eds.) Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 41-68.
2 Ellis, R. (1985) Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, hoofdstuk 2 ‘The role of the first language’, 19-41.
3 Caspers, J. & A. van Santen (2006) Nederlands uit Franse en Chinese mond, Invloed van T1 op de plaatsing van klemtoon in Nederlands als tweede taal? Nederlandse Taalkunde 11, 289-318.
4 Abrahamsson, N. & K. Hyltenstam (2008) The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 30, 481-509.
5 Hulstijn, J.H. (2005) Impliciete en expliciete taalverwerving. In J.E. Grezel (red.) Gloria Bondi, Liber Amicorum voor Bondi Sciarone. Amsterdam: Boom, 89-94.
6 Arends, M. (2007) Verwervingsvolgorde in het Nederlands als tweede taal, Een onderzoek naar de bruikbaarheid van Pienemanns ‘Processability’-theorie als verklarend en voorspellend model. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 77, 79-89.
7 Bossers, B. (2008) Vormen van grammatica-onderwijs en hun effect op de taalverwerving. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 197-211.
8 Craats, I. van de (2008) Uitspraak en alfabetisering. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 159-172.
9 Hulstijn, J. (2012) Raadsels van tweedetaalverwerving. Dutch Journal of Applied Linguistics 1, 1, 150-159.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht. Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J. Capers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl