Studiegids

nl en

Universalien und Rarissima – Deutsch in der Sprachtypologie MA

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Tenminste twee jaar bachelor Duits en/of een goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Waar wij vandaan komen, bepaalt wat wij normaal vinden. Dit geldt voor veel domeinen, maar zeker ook voor taal. Wie met Duits opgroeit, of met een verwante Germaanse taal, verwacht dat talen bepaalde eigenschappen hebben: lidwoorden bijvoorbeeld, of een perfectum dat met ‘hebben’ wordt gevormd. Voor een taalkundige is het belangrijk en boeiend om vraagtekens te zetten bij dergelijke – vaak onbewuste – vooroordelen. Hoe gebruikelijk zijn lidwoorden eigenlijk in de talen van de wereld? Wat zijn andere strategieën om het perfectum uit te drukken? Welke eigenschappen komen in veel talen voor maar in het Duits niet? Is Duits – typologisch gezien – wellicht een ‘exotische’ taal? Deze en soortgelijke vragen komen in dit college aan bod.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

  • kennis van en inzicht in de grammatica van het Duits vanuit taaltypologisch oogpunt: welke eigenschappen van het Duits zijn cross-linguïstisch gewoon, welke zijn zeldzaam?

  • elementaire kennis van fonologische, morfologische en syntactische eigenschappen waarin veel talen afwijken van het Duits

  • gefundeerde inzichten in het verschil tussen lexis (wat men kan zeggen) en grammatica (wat men moet zeggen) en hoe nieuwe grammatica ontstaat.

Door de vergelijking met andere talen en taalfamilies wordt er gewerkt aan een heldere en onbevooroordeelde kijk op de Duitse taal.

Rooster

Zie het rooster van de master Linguistics, track German op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Dit college omvat 10 EC, d.w.z. 280 uur

13 × 2= 26 contacturen;

Voor- en nabereiding per college 8 uur: 104 uur.

Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur.

Werkstuk (7500 woorden): 130 uur

Toetsing

Basis: Participatie in discussie, mondelinge presentatie, werkstuk.

Cijfer: actieve deelname aan het werkcollege (10%), mondelinge presentatie (30%), eindwerkstuk (60%).

Herkansing: alleen het werkstuk kan herkanst worden

Blackboard

Informatie, Literatuur, Huiswerk (Blackboard)

Literatuur

Verschillende teksten die via Blackboard of als Kopiervorlage beschikbaar worden gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Mevr. dr. Jenny Audring

.