Studiegids

nl en

Sms-taal, tussentaal, straattaal en meer

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

Ontstaat al SMS-end en What’s-app-end nieuw taalgebruik? Valt het standaard-Nederlands uiteen nu Vlaamse tv-series in Nederland ondertiteld moeten worden en omgekeerd? Poldernederlands, verkavelingvlaams, jongerentaal en straattaal lijken relatief nieuwe fenomenen. In de werkgroep bestuderen we die talige diversiteit vanuit sociolinguïstisch perspectief. We besteden aandacht aan specifieke vormen van taalgebruik in SMS-taal en mailberichten en gaan kenmerken van jongerentaal na. Ook zullen we zien dat zo’n groepstaal en andere ogenschijnlijk moderne verschijnselen er al eerder waren. Straattaal blijkt al een eeuwenoud begrip en we komen zelfs chattende personen tegen vóór het computertijdperk.

Leerdoelen

De student

 • heeft inzicht in de variatie van het Nederlands nu en in vroeger tijden en in processen van taalverandering.

 • kan gevorderde wetenschappelijke literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen.

 • kan zijn of haar bevindingen mondeling en schriftelijk presenteren en bediscussiëren.

 • kan een beperkt onderzoek uitvoeren en er volgens de geldende regels verslag van doen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Bijdrage aan het college in discussies en d.m.v. presentaties (50%)

 • Afsluitend werkstuk (50%)

 • Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Herkansing

 • Alleen het werkstuk kan herkanst worden.

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

 • Voorbereiding met opdrachten 52 uur (13 × 4 uur per week)

 • Voor de afsluitende nota 62 uur.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Literatuurverwijzingen komen op Blackboard te staan.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan men zich wenden tot Dr. T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.