Studiegids

nl en

Taalverleden van het Nederlands

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het Nederlands van nu heeft een verleden van meer dan tien eeuwen met een breed scala van overgeleverde teksten. Wanneer wij teksten uit het verleden onder ogen krijgen, zien wij onmiddellijk verschillen met het huidige Nederlands. Woorden die wij niet meer kennen, vallen het meest op, maar er is meer. Hoe verder we in de tijd teruggaan, des te treffender zijn de taalverschillen. Zo kende bijvoorbeeld het Nederlands van de Middeleeuwen nog een naamvalssysteem vergelijkbaar met dat van het huidige Duits. De grammatica en de woordenschat verschillen in vroeger tijd aanzienlijk van het Nederlands van nu. Willen wij teksten uit de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd (16de en 17de eeuw) begrijpen, dan moeten wij ons de taal van die periodes in feite als een vreemde taal eigen maken en ons in de historische achtergrond van die taalfasen verdiepen.

Leerdoelen

  • Je kunt Middelnederlandse en Vroegnieuwnederlandse teksten lezen en grammaticaal interpreteren.

  • Je kent de hoofdlijnen van de historische ontwikkeling van het Nederlands van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd.

  • Je kunt Middelnederlandse en Vroegnieuwnederlandse vertalen met gebruikmaking van wetenschappelijke hulpmiddelen.

  • Je hebt globale kennis van de externe taalgeschiedenis van het Nederlands.

Rooster

Zie het rooster van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur
College 26 uur (13 × 2 uur per week)
Voorbereiding teksten met opdrachten 52 uur (13 × 4 uur per week)
Literatuurstudie + Tentamenvoorbereiding 62 uur

Toetsing

Deeltentamen (40%) in de breekweek en deeltentamen (60%) aan het eind van het semester.

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal (2011), Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. 2e druk. Nijmegen: Van Tilt.

  • Wal, Marijke van der & Cor van Bree (2008), Geschiedenis van het Nederlands. 5e bijgewerkte druk. Utrecht: Spectrum. [ISBN 978 90 491 0011 7]

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor A la carte-studenten
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen: de docent: T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.