Studiegids

nl en

Frans: Schriftelijke taalvaardigheid III (STV III)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De vakken STVI en STVII behaald hebben.

Beschrijving

In dit college wordt de schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld aan de hand van vaste onderdelen: grammatica (en het toepassen ervan), aanleren van vocabulaire, vertalen NL-Frans.

Leerdoelen

  • Grammatica en vocabulaire: het behalen van niveau C1 van het ERK.

  • vertalen: het behalen van niveau B2 van het ERK.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen over grammatica en vocabulaire en uit een vertaling NL-Frans van ± 100 woorden.
Studenten mogen alleen deelnemen aan het tentamen als het tentamen Schriftelijke taalvaardigheid II (STVII) met goed gevolg is afgerond.

Herkansing: Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen over grammatica en vocabulaire en uit een vertaling NL-Frans van ± 100 woorden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van aanvullend studiemateriaal en van correctiemodellen. Tevens wordt gebruik gemaakt van het digitaal oefenprogramma Logigram (computerzalen Lipsius).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. E.M.A. Radar