Studiegids

nl en

Dissertation

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse Frans

Beschrijving

In dit college leert de student:
1. Argumenterende teksten n.a.v. literaire onderwerpen schrijven
2. Samenvattende teksten – compte rendu, synthèse – schrijven van journalistieke teksten

Leerdoelen

Schrijfvaardigheid

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Synthèse: 20% van het eindcijfer en dissertation: 80% van het eindcijfer.

Herkansing: bij onvoldoende resultaat wordt de Synthèse en/of de dissertation overgemaakt binnen een beperkte termijn.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Syllabus (via Blackbard)

  • Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, Armand Colin, collection Lettres Sup., 2005

  • Maupassant, La Maison Tellier, Livre de Poche

  • Gérard Vigner, Ecrire pour convaincre , Hachette, Français langue étrangère, série Activités, 1996

  • Gérard Vigner, Ecrire pour convaincre. Corrigés , Hachette, Français langue étrangère, série Activités, 1996

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. A. Schulte Nordholt