Studiegids

nl en

Inleiding Franse letterkunde II (19e/20e eeuw)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de ontwikkeling van de Franse letterkunde in de 19e en 20e eeuw, aan de hand van representatieve teksten, die in bloemlezing of in hun geheel worden bestudeerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan de cultuur-historische kaders en aan de literaire stromingen waarbinnen deze teksten staan. Er wordt tevens een begin gemaakt met het leren analyseren van literaire teksten.

Leerdoelen

In in het college Letterkunde II verwerft de student een overzicht van belangrijke stromingen en auteurs in de Franse literatuur van de 19e en 20e eeuw, en leert teksten van deze auteurs lezen en analyseren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen in twee delen (maart en mei), die elk 50% van het eindcijfer vormen.
Herkansing van beide delen gezamenlijk in mei/juni.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a, Mille ans de littérature française , Nathan, 2003.

  • André Vaillant, La poésie. Introduction à l’analyse des textes poétiques Armand Colin, collection 128, 2014

Teksten:

  • Flaubert: Trois contes (Folio Plus Classiques)

  • Jean-Philippe Toussaint: La salle de bain (Minuit)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Mw. dr. A. Schulte Nordholt