Studiegids

nl en

Denkbeelden in de Spaans-Amerikaanse literatuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Literatuur, film en informatie

Wat is het echte verschil tussen fictie en informatie? Wat begrijpen wij onder retorische manipulatie? Wat is het subject van informatie en welk die van literatuur? Wat veronderstelt een non-fictie materiaal? Rapportage, informatie en testprocedures gaan altijd uit van een veronderstelde soort subject/mensbeeld. Hoe wordt echter de werkelijkheid behandeld door fictionele werken? In deze reeks colleges zullen wij een traject volgen die deze vragen nader onderzoeken. Ook zullen wij de relatie tussen fictie en weten/kennen bestuderen. Als bronnen zullen wij een aantal teksten en films uit de Latijns-Amerikanse cultuur onder de loep nemen en verschillende voorbeelden uit korte non fictie documenten. De cursus beoogt een verheldering van de verhouding tussen de alomtegenwoordigheid van mediale communicatie en de kracht van de fictie om waarheid te produceren. Het einddoel is de politieke en culturele werkelijk van Latijns Amerika op een meer veelzijdige en complexe manier te benaderen.

Leerdoelen

  • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Het ontwikkelen van complexere leesstrategieën

  • Kennis nemen van begrippen uit de Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Rooster

Collegerooster (derde jaar)
Dinsdag – 15.00 tot 18.00 uur

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Studielast

Totaal 140 uur:
College: 24 uur
Zelfstudie: 58 uur
Schrijven Eindwerkstuk: 58 uur

Toetsing

  • Participatie 20%

  • Referaat 40%

  • Paper 40%

Wat betreft de weging het volgende:

  1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
    1. Herkansingspaper telt voor 100% van de cijfer

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Het studiemateriaal bevind zich in Blackboard en in een speciale map met gekopieerde teksten.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr Dr. G. Inzaurralde

Opmerkingen

Niet van toepassing