Studiegids

nl en

Populaire Genres in de Latijns Amerikaanse Cultuur (LK5)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Aanbevolen Spaans B2+ en C1.

Beschrijving

Dit vak zal gericht zijn op de analyse van het ontstaan van de zogenaamd populaire genres – detective, melodrama – zowel in de heersende populaire cultuur (cinema, literatuur) als in de marginale artistieke producties (muziek, comics, telenovelas). Het doel van deze cursus is het identificeren van de karakteristieken en het analyseren van de effecten van deze nieuwe genres in specifieke werken.

Leerdoelen

Het toepassen van begrippen uit de algemene en Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap en Culturele Analyse bij het analyseren van Spaans-Amerikaanse culturele uitingen.
Het presenteren en schrijven van culturele analyses
Kritisch leren lezen en denken
Het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentaties en discussies in het Spaans

Rooster

Collegerooster LAS (1e semester derde jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Voor een vak van 5 EC= 140 uur.

13 colleges van 2 c/u per week= 26 uur
Voorbereiding discussies werkcolleges, presentatie en werkstuk: 44 uur
Lectuur en zelfstudie= 70 uur

Toetsing

Mondelinge presentatie van een analyse: 30%
Schriftelijk opdrachten: 20%
Deelname discussies werkcolleges: 10%
Werkstuk (3500 woorden): 40%

Herkansing: Een gecorrigeerde versie van het werkstuk kan een maand later ingeleverd worden. Daarna zal de eindcijfer definitief vastgesteld. Om deze regel te kunnen toepassen is het wel nodig om het werkstuk op tijd in te leveren.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster, studiemateriaal en eventuele wijzingen in het programma.

Literatuur

De eerste week zal het programma, de informatie over het vak en de literatuur in Blackboard verschijnen.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het UniversitairStudenteninformatiesysteem. uSis Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.I. Churampi Ramírez

Opmerkingen

Er geldt aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: 80%. Presentaties en meedoen aan discussies worden geëvalueerd tijdens werkcolleges. In geval van afwezigheid kan de presentatie niet worden herkanst.