Studiegids

nl en

Economische processen in Latijns-Amerika

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Sociale en politieke processen in Latijns-Amerika worden sterk beïnvloed door economische factoren. In deze cursus wordt een aantal belangrijke economische ontwikkelingen van de regio besproken, waarin de nadruk wordt gelegd op de impact die deze hebben op maatschappelijk en politiek vlak. De cursus besteedt aandacht aan de kenmerken van de economische ontwikkeling in Latijns-Amerika in de 20ste eeuw tot op heden. Verder worden een aantal specifieke vraagstukken besproken, zoals de rol van de staat in de economie, de invloed van international economische betrekkingen en de relatie tussend de economie en het milieu.

Leerdoelen

 1. Het verwerven van kennis van de kenmerken van de economische ontwikkeling van Latijns-Amerika in de 20ste eeuw tot op heden.
  1. Het verwerven van inzicht in de economische aspecten van sociale en politieke vraagstukken in Latijns-Amerika.
  2. Het verwerven van inzicht in de sociale en politieke impact van de belangrijkste economische ontwikkelingen van de regio.

Rooster

Kijk op Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Studielast

Totale studielast: (5ECx28 uur=) 140 uur – Hoor- en werkcolleges: (12×2=) 24 uur – Bestudering verplichte literatuur: ca. 30 uur – Research Group: ca. 20 uur – Individuele paper: ca. 30 uur – Tijd voor voorbereiding tentamen: ca. 33 uur – Tijd voor het maken van tentamen: ca. 2 uur

Toetsing

Het eindcijfer (100%) voor deze cursus bestaat uit de volgende drie componenten:

 1. Research Group (collectieve beoordeling) 25%
  In groepsverband wordt er onderzoek verricht binnen een bepaald thema. De resultaten worden tijdens de werkcolleges gepresenteerd. Verder wordt een referaat van ca. 10 min gehouden over het opgegeven literatuur.

 2. Schriftelijke opdracht (individuele beoordeling) 35%
  De paper (4000 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze in overleg met de docent. De evaluatiecriteria worden tijdens de cursus besproken.

 3. Schriftelijke tentamen met essayvragen (individuele beoordeling) 40%
  Er is géén herkansing voor de Research Group en de schriftelijke opdracht. De herkansing is alléén mogelijk voor het tentamen, mits het eindcijfer een 5 of lager is.

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard om belangrijke informatie te plaatsen, zoals het programma van de cursus en de definitieve literatuurlijst. Tevens zal Blackboard worden gebruikt voor het inleveren van de paper.

Literatuur

Hira, Anil (2007) ‘Did ISI fail and is neoliberalism the answer for Latin America? Re-assessing common wisdom regarding economic policies in the region’. Revista de Economia Política, 2007, Vol.27(3), p.345.
Aubourg, R.W. et al. (2008) ‘Debt, Democratization, and Developlmetn in Latin America: Hoe Policy can Affect Global Warming’. Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 27, No. 1, 7–19
Carneiro, J en Brenes, E.R. (2014) ‘Latin American firms competing in the global economy’. Journal of Business Research 67, pp. 831-836.
Cortés, Fernando (1997) ‘The Metamorphosis of the Marginal: The Debate Over the Informal Sector in Latin America’. Current Sociology, 1997, 45, pp. 71.
D’Andrea, Guillermo (2010) ‘Latin American retail: where modernity blends with tradition’. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20:1, pp. 85-101.
Doctor, Mahrukh (2013) ‘Prospects for deepening Mercosur integration: Economic asymmetry and Institutional deficits’. Review of International Political Economy, 20:3, pp. 515-540.
Grugel, Jean and P´ıa Riggirozzi (2012) ‘Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis’. Development and Change 43(1), pp. 1–21.
O’Dougherty, M. (1999) ‘The Devalued State and the Nation: Neoliberalism and the Moral Economy Discoutrse of the Brazillian Middle Class, 1986-1994’, Latin American Perspectives, 26, p. 151.
Pantelić, Ana (2011) ‘A comparative analysis of microfinance and conditional cash transfers in Latin America’. Development in Practice, 21:6, pp. 790-805.
Paus, E. (2009) ‘The Rise of China: Implications for Latin American Development’. Development Policy Review, 2009, 27 (4), pp. 419-456
Tezanos et al. (2013) ‘Inequality, Aid and Growth: Macroeconomic impact of aid grants and loans in Latin America and the Caribbean’. Journal of Applied Economics, Vol XVI, No. 1, pp. 153-177.
De definitieve literatuurlijst zal via Blackboard worden bekendgemaakt.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studerenà la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

S. Valdivia Rivera

071 527 2061

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mag een maximum van drie bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.